Nyt fra Motorstyrelsen - Sagsbehandlingstider, selvanmelder og beregning af registreringsafgift nye biler

Motorstyrelsen meddeler, at sagsbehandlingstider på import er ændret til ”op til 5 uger”.

Du kan læse mere på nedenstående link om de nye sagsbehandlingstider:

Borger - KLIK HER

Erhverv - KLIK HER

 

Motorstyrelsen er i gang med at forbedre informationen til virksomheder, der er eller ønsker at blive selvanmeldere.

Find de forbedrede informationer, hvordan man bliver selvanmelder, og hvilke regler man skal overholde som selvanmelder KLIK HER

 

Motorstyrelsen har netop offentliggjort eksempler på beregning af registreringsafgift på nye køretøjer indregistreret fra 18. december 2020.

Folketinget har den 9. februar 2021 vedtaget lov nr. 203 af 13. februar 2021 som bl.a. indeholder nye regler for registreringsafgift. Disse regler træder dog først i kraft den 1. juni 2021, men med virkning fra 18. december 2020.

Eksemplerne tager udgangspunkt i de nye regler i loven, der som udgangspunkt har virkning for køretøjer, der afgiftsberigtiges den 18. december 2020 eller senere, læs hele SKAT's vejledning KLIK HER

Motorstyrelsen har udarbejdet vejledende beregningseksempler for syv køretøjstyper: konventionelle personbiler (udleder over 50 g CO2 pr. kilometer), lav-emissionsbiler (udleder højst 50 g CO2 pr. kilometer, fx visse plug-in-hybridbiler) og nul-emissionsbiler (udleder 0 g CO2 pr. kilometer, typisk elbiler), varebiler, motorcykler, veterankøretøjer og autocampere.

 

For yderligere spørgsmål kontakt Jesper Juhlin på telefon 22 92 43 99