Nyt fra Motorstyrelsen

Motorstyrelsen kan ikke tilbagebetale gebyr for anmodning om eksportgodtgørelse i perioden 1. januar til 30. juni 2020.

Ved årsskiftet blev der indført tvungen gebyrpålagt værdiansættelse via Motorstyrelsen i forbindelse med eksport af køretøjer. På grund af Corona epidemien var det i en række tilfælde ikke muligt at udføre biler af landet, inden for den fastsatte frist.

Motorstyrelsen har undersøgt, om lovgivningen gav mulighed for at tilbagebetale vurderingsgebyr til de virksomheder, som uforskyldt ikke kunne udføre bilen af Danmark efterfølgende på grund af Covid-19, når anmodning om eksportgodtgørelse er afvist på grund af tinglyst pant mv. i køretøjet.

Dansk Bilbrancheråd erfarer, at Motorstyrelsen snart offentliggører konklusionen på den undersøgelse, og den er, at der desværre ikke er hjemmel i lovgivningen til, at styrelsen kan tilbagebetale vurderingsgebyrer.

Fremadrettet, fra 1. juli 2020, er der etableret lovhjemmel til tilbagebetaling af gebyrer i disse tilfælde, men det har altså først virkning fra den 1. juli 2020. 

Dansk Bilbrancheråd påtalte dette ”hul” i høringsprocessen, men er altså desværre ikke blevet hørt.

 

Motorstyrelsen sætter fokus på import af brugte køretøjer

Styrelsen har for nyligt offentliggjort et nyhedsbrev hvor de oplyser, at de fremover vil sætte øget fokus på importsager.

Derfor tager Motorstyrelsen nu en ny model i brug, der sammenkører alle de data, som styrelsen har om virksomheder, der beskæftiger sig med import af brugte køretøjer. Modellen bliver i de kommende måneder udbygget med data fra leasing og eksport af køretøjer.

Modellen indeholder fx resultater af pristjek, registreringssyn og virksomhedernes brug af deres månedsangivelse. Men data kan også være viden, der er fremkommet i forbindelse med vejledning.

På baggrund af disse oplysninger drøfter et bredt sammensat Koordineringsforum i Motorstyrelsen, hvordan styrelsen skal sætte ind med vejledning og kontrol og eventuelle sanktioner i forhold til de områder og virksomheder, hvor der er størst risiko for, at reglerne ikke bliver overholdt. Koordineringsforum vil løbende følge op på de igangsatte og afsluttede indsatser.

 

For yderligere spørgsmål kontakt advokat Jesper Juhlin på telefon 22 92 43 99