Nye retningslinjer for syn af køretøjer i Nordjylland

Færdselsstyrelsen har den 9. november udsendt en ny vejledning til synsvirksomhederne i lyset af de særligt skærpede restriktioner, der gælder i de 7 nordjyske kommuner.

I vejledningen indgår de gængse retningslinjer for forebyggelse af Covid-19, herunder brug af handsker, afstand og brug af mundbind eller visir ved direkte kontakt med kunder.

Det skal understreges, at anbefalingerne ikke nødvendigvis udspringer af lovkrav, ligesom Færdselsstyrelsen anbefaler, at der kun synes biler for kunder, bosat i en af de 7 kommuner. Færdselsstyrelsen har den 11. noveber 2020 derudover udstedt en retningslinje til synshallerne om, at syn af biler efter Færdselsstyrelsens opfattelse ikke er en samfundskritisk opgave, og at synshallerne derfor kan skulle lukke, hvis de ikke kan bemandes af personale, der bor i samme kommune, som synshallen er beliggende i. 

Fortsat skal Dansk Bilbrancheråd understrege, at der ikke er et forbud mod at holde åbent, ligesom der ikke er et lovkrav om at afvise kunder fra andre kommuner – hverken inden- eller udenfor de 7 nordjyske kommuner. Således vil det ikke blive mødt med bøder eller lignende, hvis man vælger at holde åbent - uanset medarbedernes eller kundernes bopæl.

Trods restriktionerne, vil der således ikke blive indført en suspensionsordning for syn af køretøjer, som vi så tidligere på året.

Færdselsstyrelsens anbefaling kan ses på dette link: TRYK HER eller HER

For yderligere spørgsmål kontakt Johanne Berner på 22 41 51 03.