Nye pensionsprocentsatser gælder fra 1. juni 2023

Husk at regulere pensionssatserne pr. 1. juni 2023

Ved overenskomstforhandlingerne i foråret blev det aftalt, at arbejdsgiverne skal betale en større andel af pensionen og medarbejderne samtidig skal betale en mindre del.

Den samlede pensionsindbetaling til Industriens Pension udgør fortsat 12%. Pensionsbidraget beregnes af den A-skattepligtige lønindkomst, før der beregnes skat, ATP og arbejdsmarkedsbidrag.

Har du overenskomst, skal du derfor huske at regulere pensionssatserne pr. 1. juni 2023 til følgende:

  • arbejdsgiver betaler 10% (før 8%)
  • medarbejder betaler 2% (før 4%)

 

Lærlinge under 20 år

Der er ingen ændringer i pensionssatserne til lærlinge under 20 år. Lærlinge, der er under 20 år, skal have minipension fra de fylder 18 år og har 2 måneders anciennitet og udgør fortsat 4% betalt af arbejdsgiver og 2% betalt af lærlingen.

Spørgsmål og rådgivning 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning, kan du kontakte Dansk Bilbrancheråds personalejuridiske hotline – Mille Vollmer tlf. 30 14 52 06 eller e-mail mv@dbr.dk.