Nye bilafgifter trådte i kraft 1. juni 2021

De nye bilafgifter trådte i kraft 1. juni, hvilket også har medført en større omstillingsopgave for Motorstyrelsen som skulle bestå sin første rigtige tryktest ved lanceringen  i går.

Det var i forvejen meldt ud, at man nok ikke forventede at dagen ville glide problemfrit. Blandt andet derfor er det besluttet, at afvente 14 dage med at påbegynde omberegningen af de biler, der blev afgiftsberigtiget i overgangsperiode, for at sikre at de fleste fejl er ”fanget” og rettet i denne overvågningsperiode.

Det kan i øvrigt oplyses, at Motorstyrelsen forventer at have omberegnet alle almindelige køretøjstyper med udgangen af september.

Som forventet kom første dag med livekørsel af motorregistret ikke til at forløbe problemfrit. Blandt andet kunne vågne medlemmer hurtigt berette om en fejl som medførte, at afgiftsloftet på store varebiler ikke var aktiveret i systemet. Fejlen blev kort efter rettet. Skulle der være medlemmer, som har nået en registrere en stor varebil uden at få glæde af loftet på 47.000 kr., kan de rette henvendelse til Jesper Juhlin på jsj@dbr.dk

Motorstyrelsen har endvidere bedt os viderebringe en meddelelse om, at hvis man før lanceringen af det omstillede motorregister har foretaget værdifastsættelser eller oprettet leasingaftaler i Motorregistret, som skulle træde i kraft den 1. juni, så er I nødt til at oprette dem igen. Det skyldes, at værdifastsættelser og leasingaftaler oprettet i Motorregistret før 1. juni følger de gamle afgiftsregler, mens registret efter releasen følger de nye afgiftsregler i Lov 203 af 13/02/2021.

Motorstyrelsen beklager selvfølgelig meget det ekstra arbejde, som dette måtte medføre, men man har i Motorstyrelsen ikke været vidende om denne problematik.

Motorstyrelsen følger den nye release meget tæt i samarbejde med både systemejer og leverandør, og der tages hurtigst muligt hånd om de udfordringer, som releasen eventuelt kan give medlemmer af Dansk Bilbrancheråd.

For yderligere kontakt Jesper Juhlin på telefon 22 92 43 99 eller e-mail jsj@dbr.dk