Ny vejledning om kreditværdighedsvurdering

Når en bilforhandler giver en kunde kredit, så er forholdet som udgangspunkt omfattet af kreditaftaleloven, hvorefter forhandleren – som kreditgiver – skal foretage en kreditvurdering af kunden. Denne vurdering omfatter mere end bare en undersøgelse af kundens aktuelle indtægter og udgifter. Fra 2019 har kreditgiverne også skulle foretage en såkaldt kreditværdighedsvurdering. Ved denne skal kreditgiver undersøge, om kundens økonomiske forhold reelt set kan bære lånet – vurderingen skal sikre, at uansvarlig kreditgivning ikke sker.

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden har netop udgivet en ny vejledning til, hvordan kreditgiver skal foretage denne undersøgelse.

Kreditgiver kan selv vælge, hvordan han vil tilrettelægge sin undersøgelse, men skal grundlæggende skaffe valide oplysninger om kundens indtægtsforhold, herunder bagudrettet, kundens udgiftsforhold, herunder fremadrettet (dvs. inklusiv den påtænkte kredit) og kundens gæld generelt.

Baseret på, at en enlig forventes at have en beskeden livsførelse, hvis der er et rådighedsbeløb på 6.720 kr. om måneden og et par (uden børn) ditto med 11.400 kr. om måneden, skal kreditgiver herefter vurdere, om det er sandsynligt, at kunden kan tilbagebetale beløbet iht. kreditaftalen.

Vejledningen fastsætter blandt andet, at kreditgiver skal opstille et worst-case-scenarie, hvor fx en kassekredit er udnyttet helt, og at der betales fulde afdrag på et aktuelt afdragsfrit lån (fx et F-lån til bolig).

Selvom målet med vejledningen nok har været at hjælpe kreditgiverne, så er resultatet for de fleste det stik modsatte: Kreditværdighedsvurderingen er omfattende, tidskrævende og meget konkret, og selv med vejledningen, vil der skulle sættes tid og ressourcer af til at udføre denne.

For nærmere om vejledningen fra Forbrugerombudsmanden KLIK HER

For yderligere kontakt Johanne Berner Hansen på telefon 22 41 51 03