Ny aftale om kilometerbaseret vejafgift for lastbiler

De danske veje bliver dyrere at køre på for lastbiler fra 2025, hvor en ny kilometerbaseret vejafgift bliver indført.

Aftalen om den ekstra afgift er indgået mellem regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet, for at gøre Danmark grønnere oplyser Skatteministeriet i en pressemeddelelse:

Landskab med veje

Et bredt flertal i Folketinget har forpligtet sig til at indfri 70 procent reduktionsmålet i 2030. Hvis det skal lykkes, vil det kræve ændringer i alle dele af samfundet for både virksomheder og borgere.

Som en del af det arbejde er der netop indgået en aftale om en kilometerbaseret vejafgift for lastbiler fra 2025. Den betyder, at lastbiler skal betale vejafgift i Danmark fra 2025 alt efter, hvor meget CO2, der udledes fra kørslen. Samtidig bliver det dyrere at køre i bl.a. København, Aarhus og Aalborg, der er kategoriseret som miljøzoner.

Aftalen justerer den tidligere aftale fra i sommer og er indgået mellem regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet.

”Med klimaloven i hånden har vi sat ambitiøse mål for at nedbringe hele samfundets udledning af CO2. Det kræver, at vi alle bidrager, og at vi i højere grad sikrer, at det er forureneren, der betaler. Derfor har vi lavet en CO2-afgift, der bliver introduceret fra 2025. Med aftalen om en klimabaseret vejafgift for lastbiler tager vi endnu et skridt i den rigtige retning. Det skal nemlig kunne svare sig at køre grønt, og de, der har de mest forurenende lastbiler, skal betale mere for deres udledning. Det er jeg glad for, at vi er blevet enige om.”, siger skatteminister Jeppe Bruus.

Den nye kilometerbaserede afgift forventes at reducere CO2-udledningen med ca. 0,3 mio. ton i 2025 og ca. 0,4 mio. ton i 2030.

Afgiften indebærer ikke alene incitamenter til den grønne omstilling af den tunge vejtransport, men indebærer også en mere præcis beskatning af lastbiltrafikkens andre påvirkninger af omgivelserne - herunder slid på vejnettet, ulykker, støj, luftforurening og bidrag til trængsel.

Læs mere om aftalens hovedelementer i dette faktaark. 
Læs hele aftalen her.

Køretøjsopbyggerne under Dansk Bilbrancheråd er opmærksomme på afgiften, som er en del af et tiltag på 11 punkter, for at nedsætte CO2-udledningen fra vejtrafikken.

Henvendelse

Har du spørgsmål eller kommentarer da kontakt advokatfuldmægtig Rasmus Saaby Hansen på tlf. 22924399 eller rsh@dbr.dk.