Nu er St. Bededag afskaffet som helligdag

Folketinget vedtog nemlig lovforslaget om afskaffelse af store bededag som helligdag i tirsdags, den 28. februar 2023.

Det er dermed sidste gang i år, at store bededag er en helligdag. Fra 2024 vil store bededag være en ganske almindelig hverdag.

Det betyder, at store bededag vil være en almindelig arbejdsdag, og de løn- og ansættelsesvilkår, som i øvrigt gælder på almindelige arbejdsdage, skal finde anvendelse.

Lønkompensation til ansatte

Med lovforslaget er det bestemt, at lønmodtagere skal kompenseres for den mistede helligdag. Hvordan det skal ske, afhænger af, om det er ansatte på arbejder-/timelønskontrakt eller om det er funktionærer med fast månedsløn. 

Ansatte - svende, lærlinge og montører:

Ansatte, der er timelønnede, skal have den aftalte timeløn for almindelige arbejdsdage. For dem, der er omfattet af overenskomst, skal der også opspares til søgnehelligdage (SH-dage), fritvalgskonto og pension - ligesom på en almindelig arbejdsdag. 

Funktionærer - værkførere, kontormedarbejdere, sælgere og reservedelsassistenter:

Funktionærer med fast månedsløn, skal have et løntillæg af arbejdsgiveren svarende til værdien af en almindelig arbejdsdag.

Løntillægget opgøres som 0,45 pct. af årslønnen. Tillægget skal udbetales sammen med lønnen i maj og august på samme måde som ferietillægget (1 pct.), der også skal udbetales i maj og august. Tillægget kan også afregnes løbende hver måned med udbetalingen af løn. Ved fratræden afregnes tillægget forholdsmæssigt.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Dansk Bilbrancheråds personalejuridiske hotline – Mille Vollmer mv@dbr.dk eller tlf. 30 14 52 06.