Når forbrugeren ikke kan købe bilen alligevel

Modelfoto.

Hvornår ved man, hvor stort et erstatningskrav, der kan rettes mod kunden? En ny afgørelse fra Ankenævn for biler sætter fokus på, hvornår forhandlerens erstatningskrav indtræder, når kunden annullerer købet. 

En forbruger kontaktede i februar 2023 en bilforhandler, da forbrugeren var interesseret i en Ford Fiesta fra 2012, der stod til salg til 61.000 kr.

Forbrugeren havde behov for at få godkendt finansiering, hvis købet skulle gennemføres. Forbrugeren underskrev d. 19. februar 2023 en slutseddel på købet af bilen.

Forbrugeren opdelte finansieringen ved to forskellige finansieringsselskaber. Forbrugeren søgte om finansiering af henholdsvis 41.000 kr. og 20.000 kr. Forbrugeren fik godkendt finansieringen af 20.000 kr., der blev udbetalt til forhandleren, men afslag på beløbet på 41.000 kr.

Finansieringen går ikke igennem

Forbrugeren gjorde herefter indklagede opmærksom på, at hun ikke kunne købe bilen, da finansieringen ikke var gået igennem.

Forhandleren oplyste kunden, at de havde indkøbt bilen for 42.000 kr., hvorfor forhandleren havde haft et avancetab på 19.000 kr.

Yderligere mente forhandleren, at de havde haft omkostninger til håndteringen af ophævelsen af købet, hvorfor forhandleren ville tilbageholde de 20.000 kr.

Forbrugeren klager til Ankenævn for biler

Forbrugeren klagede efterfølgende til ankenævnet over forhandleren. Forbrugeren krævede, at forhandleren tilbagebetalte de 20.000 kr., da forbrugeren mente, der var taget et finansieringsforbehold. Hvis ikke ankenævnet var enig heri, mente forbrugeren ikke, at der var dokumenteret et erstatningskrav på 20.000 kr.

Ankenævnet afgjorde, at der ikke var taget et finansieringsforbehold. Forbrugeren havde derfor misligholdt aftalen.

Ankenævnet fandt desuden, at forhandleren havde købt bilen for 42.000 kr. og solgt den til forbrugeren for 61.000 kr. Tabet kunne derfor, som udgangspunkt, opgøres til 19.000 kr.

Forhandleren havde imidlertid ikke videresolgt bilen endnu. Det kunne derfor ikke, på daværende tidspunkt, lægges til grund, at forhandleren ville komme til at lide et tab.

Dokumentation for erstatningskravet

Sagen viser, at det er sælgeren, der skal dokumentere, at have lidt et tab. Det er ikke nok at oplyse, at man har haft besvær ved at skulle håndtere en ophævelse.

Sagen viser samtidig, at tabet først kan opgøres, når bilen er videresolgt, da man først på dette tidspunkt ved, hvad den tabte avance reelt har været. Hvis forhandleren efterfølgende sælger bilen til en højere pris, har der ikke været et avancetab.

Henvendelse

Har du spørgsmål eller kommentarer, så kontakt advokatfuldmægtig Rasmus Hjelmer Hansen på tlf. 22924399.