Motorstyrelsen lancerer regnemaskine til vejledende beregning af nye bilafgifter

Som bekendt træder de nye bilafgifter i kraft den 1. juni 2021, og fra det tidspunkt med tilbagevirkende kraft fra 18. december 2020. Indtil 1. juni 2021 skal der betales afgifter efter de gamle regler. Det giver selvfølgelig visse udfordringer, at der administreres efter afgiftssatser, som ikke er endelige, da man skal kende dels de afgifter der aktuelt skal betales efter, men jo også den endelige afgift efter regulering den 1. juni 2021.

Motorstyrelsen har nu lanceret et vejledende regneark, som man kan bruge til at beregne den endelige afgift, som bliver beregnet efter 1. juni. Regnearket kan håndtere både grønne og konventionelle biler, varevogne, motorcykler og autocampere. Regnearket kan downloades fra styrelsens nye generelle informationsside om afgiftsreformen på adressen https://www.motorst.dk/bilaftale-2021/. Bemærk, at der er en version henholdsvis med og uden makroer. En makro er en indlagt automatik i en beregningssekvens. Vælger man versionen uden makroer, vil man således skulle udføre et par handlinger efter indtastning, for at få resultatet, som det også er beskrevet på siden.

Motorstyrelsen understreger, at beregningen alene er vejledende. Er der forskel på registreringsafgiften beregnet efter disse beregningsskemaer og registreringsafgiften beregnet i Motorregistret (fra og med den 1. juni 2021), vil det være beregningen i Motorregistret, som er gældende.

Bemærk, at regnearket som udgangspunkt kun er beregnet til brug frem til 1. juni 2021, og derfor ikke kan forventes holdt ajour efterfølgende.

Husk også, at Dansk Bilbrancheråd har en samarbejdsaftale med bilafgift.info om en regnemaskine, som vil være opdateret også efter 1. juni 2021, og som i øvrigt giver brugeren en række andre fordele. Læs eventuelt mere her: https://dbr.dk/bog/bilafgiftinfo-faa-hjaelp-til-at-beregne-afgifter-paa-groenne-og-konventionelle-person-og

For yderligere spørgsmål kontakt Jesper Juhlin på 22 92 43 99.