Millionsvindel med eksport af brugte biler

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) griber ind over bilvirksomheder, der misbruger selvanmelderordningen.

Den såkaldte selvanmelderordning tillader virksomheder, der eksporterer brugte biler, selv at fastsætte værdien af de biler, de eksporterer til udlandet. Jo mere en bil er værd, jo flere penge får eksportøren udbetalt af Skat i eksportgodtgørelse. Sådan har ordningen ifølge DR fungeret siden 2006.

SKAT udbetalte 887 millioner

Alene i 2016 udbetalte Skat 887 millioner kr. i eksportgodtgørelse ifølge DR. Samme år gennemførte SKAT en stikprøvekontrol, og denne afslørede svindel for 35 millioner kr. Men stikprøven omfattede kun ti procent af de eksporterede biler. 90 procent af bilerne blev aldrig kontrolleret, skriver dr.dk.

Udfordringerne med selvanmelderordningen og svindel med samme sætter DR’s forbrugerprogram Kontant fokus på med udsendelsen Bedrag med brugte biler.  Udsendelsen, som sendes i aften klokken 21, kan ses allerede nu. Klik her.

Ældgammel Saab sat til 75.000 kr.

Kontant har støvet tre af de biler op, som blev kontrolleret. De biler, som i dag er blevet 20 år gamle, blev eksporteret til Tyskland i september 2016. En af bilerne - en Saab fra 1999, der har kørt 389.000 km - blev indberettet til en værdi på 75.000 kr. hos SKAT, og eksportøren fik derfor udbetalt 32.000 kr. i eksportgodtgørelse.

Kontant har fået bilen vurderet af to eksperter. Ifølge dem er bilens reelle værdi kun 21.500 kr. På baggrund af det beløb, skulle eksportøren kun have haft udbetalt 3.465 kr. i eksportgodtgørelse. Eksportøren har altså svindlet Skat for 28.500 kr. på én enkelt bil.

En eksplosiv stigning

Før 2006 blev alle biler, der skulle eksporteres, kontrolleret af SKAT’s egne vurderingsmænd.

Dengang lå eksporten på ca. 4.500 biler om året.

Da Skat afskaffede kontrollen og indførte selvanmelderordningen, skete der en nærmest eksplosiv stigning i antallet eksporterede biler til 30.000 i 2006 og 63.000 biler i 2007. En fjortendobling på kun to år, hvilket ikke fik SKAT til at genindføre kontrollen.

Slå hårdere ned

Motorstyrelsen tager på den baggrund initiativ til at gå hårdt efter bilbranchens brodne kar.

- Vi skruer op for indsatsen. Vi vil gerne gøre det nemt for dem, der følger reglerne, men til gengæld gå hårdt efter bilbranchens brodne kar, udtaler Jens Otto Størup, direktør i Motorstyrelsen, i en pressemeddelelse.

Motorstyrelsen er af den overbevisning, at det vil hjælpe at øge brugen af advarsler over for de virksomheder, der snyder med eksportgodtgørelsen. Og om nødvendigt give de pågældende virksomheder det røde kort og smide dem helt ud af selvanmelderordningen.

10 år på bagen

Selvanmelderordningen har mere end 10 år på bagen og skatteministeren mener derfor, at der er god grund til se på, om ordningen fortsat giver mening. Derfor har Karsten Lauritzen bedt Skatteministeriet og den nye Motorstyrelse om at se grundigt på, om selvanmelderordningen skal fortsætte i sin nuværende form, eller der er behov for at ændre eller helt afskaffe ordningen.

- Det er afgørende, at Motorstyrelsen trækker en tydelig streg i sandet over for de brodne kar, der forsøger at omgå reglerne. Samtidig vil jeg have undersøgt, om det fortsat giver mening at holde fast i ordningen. Vi skal have et klart billede af, om der er tale om enkelte brodne kar, der forsøger at misbruge ordningen, eller om vi står med et generelt problem, udtaler skatteministeren.

Endelig inviterer skatteministeren bilbranchen heriblandt Dansk Bilbrancheråd til en kammeratlig samtale om det kollektive ansvar i branchen for at sikre, at en ordning, der er baseret på selvanmeldelse, ikke udsættes for systematis svindel.

- Mange af de virksomheder, der i dag benytter ordningen, overholder reglerne. Derfor må de komme på banen og give deres input til, hvordan vi indretter ordningen, så vi undgår, at nogle forsøger at misbruge den. Hvis vi fortsat skal uddelegere en væsentlig del af værdifastsættelsen af biler, der eksporteres, til virksomhederne selv, skal man også internt i branchen sikre sig, at der ikke er nogle som systematisk forsøger at udnytte ordningen, udtaler skatteministeren.