Medlemsspørgsmål: Kan jeg kræve, at mine medarbejdere lader sig teste én gang ugentligt?

Siden pressemødet i uge 2, hvor nedlukningen blev forlænget til 7. februar, er der mange arbejdsgivere, der har indført et krav om, at medarbejderne skal medbringe en negativ Covid-19-test én gang om ugen. Det afføder en masse spørgsmål om, hvordan reglerne er for disse. Vi har her samlet hovedpointerne:

Det er vigtigt at skelne mellem en generel ordning, hvor medarbejderne skal lade sig teste hver uge, og det tilfælde, hvor virksomheden har et smittetilfælde og derfor har et konkret, sagligt behov for at smitteopspore.

Har virksomheden et konkret, sagligt behov for at sende medarbejderne til test, så er det ved lov bestemt, at medarbejderne SKAL lade sig teste og arbejdsgiver SKAL betale for den tid, medarbejderne bruger. Med andre ord er der lagt op til, at testen foretages i arbejdstiden. Nægter en medarbejder, kan det i værste tilfælde få ansættelsesretlige konsekvenser.

Hvis virksomheden opstiller en generel ordning, der mere har karakter af en sikkerhedsforanstaltning – og i øvrigt er baseret på sundhedsmyndighedernes anbefaling – så er der ingen lov, der dækker området. Så handler det om at få en aftale i stand med medarbejderne. Er der en tillidsmand på virksomheden, giver det mening at indgå aftalen med ham. Aftalen bør tage stilling til hvornår testen skal foretages, herunder om den må foretages i arbejdstiden eller på vej til eller fra arbejde, og hvordan medarbejderne skal kompenseres – skal tiden kunne afspadseres eller indgår den som almindelig tid, overarbejde eller andet? Det bør også bestemmes, hvornår perioden med ugentlige test udløber – en slags solnedgangsklausul over aftalen, der ikke bør gælde længere, end det er nødvendigt.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at oplysning om, at en medarbejder er smittet med Covid-19 er en følsom personoplysning, som skal omgås med særlig omhyggelighed ifht. GDPR. Det betyder eksempelvis, at selvom der er et behov for at orientere de øvrige medarbejdere om, at der er smitte på arbejdspladsen, så skal arbejdsgiver huske at udarbejde et sæt retningslinjer for hvordan orienteringen sker, til hvem og hvor længe oplysningen gemmes.  

For yderligere kontakt Johanne Berner Hansen på telefon 22 41 51 03