Massiv svindel med eksportgodtgørelse

Statsrevisorerne kalder kontrollen med bileksportørers selvanmelderordning "meget utilfredsstillende".

- Medlemmer af Dansk Bilbrancheråd har i adskillige år presset på for at få ændret reglerne vedrørende eksportgodtgørelse, og det har rådet naturligvis i alle relevante sammenhænge arbejdet for. Derfor er det særdeles glædeligt, at Rigsrevisionen nu giver Dansk Bilbrancheråd ret i, at ordningen er hullet som en si, og at pengene fosser ud af statskassen, siger Erik S. Rasmussen, direktør i Dansk Bilbrancheråd.

Dansk Bilbrancheråds vurdering er, at ministeren først reagerer efter dels DR’s kritiske udsendelse om eksportgodtgørelsen, dels viden om at en kritisk rapport var på vej fra Rigsrevisionen. De to ting får nu endelig skatteministeren til at reagere.

Frit slag for svindlere

Der har i mange år været næsten frit slag for bilsælgere med en skidt moral til at sende gamle biler til udlandet og samtidig trække oppustede eksportgodtgørelser ud af Skat for millioner af kroner. Derfor kalder Statsrevisorerne også Skatteministeriets forvaltning og kontrol med refusion af registreringsafgift ved eksport af køretøjer for "meget utilfredsstillende". 

Skat har vidst, at svindlen foregik, men ikke gjort noget særligt for at stoppe den.

SKAT har heller ikke benyttet muligheden for at udstede bøder til virksomheder, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger.

Selvanmelderordningen har eksisteret siden 2006. Den giver personer eller virksomheder, der sælger biler til udlandet, mulighed for selv at angive værdien af bilerne og derigennem få udbetalt restværdien af registreringsafgiften.

Kendte til svindel i 10 år

Det har i mange tilfælde ført til urealistiske værdisætninger af eksportbiler og dermed også for høje udbetalinger.

Skatteministeriet har haft kendskab til misbrug af ordningen siden 2008, og dette er underbygget med flere interne rapporter siden 2015, fastslår Rigsrevisionen i en ny 34 sider lang beretning.

Men selv om der er udarbejdet flere rapporter om problemet, har man ikke tilrettelagt kontrollen på en måde, så brugerne af ordningen har følt, at de risikerede at blive opdaget, hvis de fiflede med tallene.

- Skat har reelt ikke sanktioneret selvanmeldere, der misbruger ordningen, for eksempel ved at udstede bøder, lyder det fra Statsrevisorerne.

Det fremgår også, at Skat har kunnet lukke selvanmeldersystemet for personer eller virksomheder, der har misbrugt det. Det er heller ikke sket.

Snyder på vægten

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) har for nylig bedt Motorstyrelsen om en redegørelse om den svindelplagede ordning.

Og i kølvandet på Rigsrevisionens notat har ministeren allerede i dag torsdag indkaldt Folketingets partier til en drøftelse af, hvordan man kommer svindlen til livs.

- Det er på alle måder uacceptabelt, at brodne kar forsøger at snyde på vægten med eksportgodtgørelse.

- Når jeg læser Rigsrevisionens konklusioner og hertil lægger de udfordringer, vi selv har afdækket på ordningen, så skal der ske grundlæggende ændringer af ordningen, udtaler ministeren i en pressemeddelelse.