Interessante indlæg og bæredygtige betragtninger til Fyraftensmødet i Odense

Den 1. maj 2024 stod ikke bare i arbejderbevægelsens tegn – den stod også i vidensdelingens navn, da det første fyraftensmøde af en række på i alt 8, løb af stablen på Fangel Kro på Midtfyn med interessante indlæg og bæredygtige betragtninger.

Fyraftensmødet havde 18 deltagere fra forskellige fynske værksteder og bilforhandlere – og det forholdsvis beskedne deltagerantal gav grobund for en god netværkssnak over bordet – og ikke mindst en spørgelyst under de forskellige indlæg.

Til mødet fik deltagerne lejlighed til at høre nærmere om Købstædernes forsikring og de mange, gode tilbud, de har til medlemmer af Dansk Bilbrancheråd indenfor værkstedsforsikring m.v.

Derudover blev værkstederne præsenteret for ESG af rådets samarbejdspartner, Koncilium. 

Koncilium tilbyder et komplet ESG-forløb online, der indeholder samtlige relevante værktøjer, beregningsmoduler og ikke mindst let tilgængelige videoer om ESG – alt sammen til brug for de værksteder, der vil være på forkant med de rapporteringskrav, der er og kommer fra forsikringsselskaber, større samarbejdspartnere (herunder større virksomhedskunder) og ikke mindst banker og finansieringsselskaber. Konciliums onlineforløb er i maj og juni på tilbud til kun 18.900 kr. ex moms.

Endelig fik deltagerne en overflyvning på mulighederne for pensionsordning for mester selv via DBR-pension i samarbejde med Pension for Selvstændige og et kort overblik over SERMI og status herpå.

Det hele blev pakket ind i godt vejr, god, solid, dansk kro-mad og godt netværk.

Mødet er første blandt i alt otte møder, der afholdes rundt omkring i hele Danmark i løbet af maj måned, og du kan nå at tilmelde dig endnu.

Læs mere her: Netværk og brancheinformation - kom til fyraftensmøder | Dansk Bilbrancheråd (dbr.dk)

Henvendelse

Har du spørgsmål til Fyraftensmøderne, da kontakt administrationschef Jesper Teslak-Larsen på jtl@dbr.dk eller tlf. 30207862.