Intelligente fartskrivere får ny bekendtgørelse

Den nyeste generation fartskriver er udstyret med en form for intelligens, og hvis værksteder skal arbejde med den, kræver det autorisation. Og i den forbindelse har en ny bekendtgørelse om autorisation til installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer set dagens lys.

Færdselsstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om autorisation til installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer. Bekendtgørelsen træder i kraft i dag den 28. november 2018.

Takograf-forordningen

I forbindelse med den kommende indførelse af den nye intelligente takograf er der udstedt en ny bekendtgørelse om autorisation til installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer. Den nye bekendtgørelse skal sikre, at installatører, værksteder og køretøjsfabrikanter kan autoriseres til at installere, efterse, kontrollere og reparere takografer, herunder den nye intelligente takograf, i henhold til takografforordningen.
 
Den nye bekendtgørelse erstatter den eksisterende bekendtgørelse om autorisation af værksteder til udførelse af arbejde inden for vejtransport, som indeholder de nuværende krav til autorisation af værksteder.
 
Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. november 2018.