Indstilling af fordelsuddannelser

Også i år har Dansk Bilbrancheråd sluttet op om at indstille uddannelserne til lastvognsmekaniker og karrosserismed som fordelsuddannelser.

Hvis uddannelserne fortsætter som fordelsuddannelser, vil der – med den aktuelle lovgivning – være tilskud forbundet med at ansætte lærlinge indenfor uddannelserne, ligesom der fra politisk side er et ønske om, at lærlinge på fordelsuddannelser i højere grad får lærepladser straks efter grundforløbet.

De endelige fordelsuddannelser for 2021 forventes oplyst senere på efteråret.  

Hvorfor indstiller Dansk Bilbrancheråd ikke personvognsmekanikere

Når Dansk Bilbrancheråd ikke indstiller personvognsmekaniker som fordelsuddannelse skyldtes det, at kriterierne ikke kan opfyldes.

For at blive optaget som en fordelsuddannelse, så skal der mangle arbejdskraft, og det skal være vanskeligt at skaffe elever nok. Derudover skal følgende tre kriterier være opfyldt (de går igen i forhold til betingelserne for at få adgang til fordelsbonus):

  • Der skal være frit skoleoptag
  • Andelen af elever, der må gå i skolepratik efter grundforløbet, må ikke overstige 10 % opgjort senest tre måneder efter afslutning af grundforløbet og
  • Skolepratik set over et år som helhed må ikke overstige 15 %.

Groft sagt, så er værkstederne simpelthen nødt til at få brugen af skolepratik ned, førend vi kan gøre os forhåbninger om, at uddannelsen til personvognsmekaniker kan blive en fordelsuddannelse. 

For yderligere spørgsmål kontakt Johanne Berner Hansen på telefon 22 41 51 03