Husk Netbank-forsikringen gennem Dansk Bilbrancheråd

Vil du sikre dig mod tab ved uretmæssige hævninger og indbrud i din virksomheds netbank, så husk at Dansk Bilbrancheråd tilbyder Danmarks måske bedste og billigste Netbankforsikring.

Husk, at Dansk Bilbrancheråd tilbyder virksomheder, med en årlig omsætning under 50 mio. og mindre end 25 medarbejdere, en Netbankforsikring via Topdanmark.

Baggrunden herfor er, at det i foråret 2011 blev vedtaget, at små og mellemstore virksomheder ikke er sikret mod uretmæssigt indbrud eller hævelser på bankkontoen.

Pris og vilkår

Dansk Bilbrancheråds Netbanksforsikring koster kr. 200,00 ekskl. skadesafgift pr. år, hvor der ydes dækning op til 3.102.528 pr. år ved ”net-indbrud”.

Betaling for forsikring gælder for perioden 1/1 til 31/12, og der ydes ingen ristorno i tilfælde af at forsikringen opsiges.

Der er en selvrisiko pr. ”net-indbrud” kr. 6.049,00.

Vi henviser i øvrigt til vilkår 9900-19910-1 og 9911-2 hos Topdanmark, hvis du vil læse mere.

Køb af Netbankforsikringen

Køb af Dansk Bilbrancheråds Netbankforsikring sker ved at sende en mail til sekretariatet på info@dbr.dk med oplysning om det selskab og cvr.nr. der ønskes dækket.

Bemærk, at forsikringen er inkluderet i nogle forsikringsselskabers erhvervsforsikring.

Henvendelse

Har du spørgsmål vedrørende oprettelse, da kontakt administrativ medarbejder Mona Ærbo på mnr@dbr.dk eller tlf. 41948160.

Har du spørgsmål til forsikringsvilkår mv., da kontakt adm. direktør Erik S. Rasmussen på tlf. 40414399.