Husk at DBR Pension også kan tegnes for ægtefæller/samlever og ledende medarbejdere

DBR Pension er ”mesters eget pensionsselskab”. Men vidste du, at ægtefælle/samlever og ledende medarbejdere også kan tegne de attraktive pensions- og forsikringsordninger?

 

DBR Pension er pensions- og forsikringsordninger gennem Pension For Selvstændige (PFS) i samarbejde med Danica Pension.

Dansk Bilbrancheråd har kaldt samarbejdsaftalen DBR Pension for at tydeliggøre, hvor vigtigt rådet mener, det er for medlemmerne med en økonomisk sikkerhed i form af en pensionsopsparing og de rigtige forsikringer i tilfælde af tabt erhvervsevne, kritisk sygdom eller død. Og at pensionstilbuddene er til at forstå og til at betale!

DBR Pension er dog ikke kun for mester selv. Også mesters ægtefælle/samlever og ledende medarbejdere kan tegne de attraktive aftaler på lige vilkår som mester. Der er også mulighed for at tilkøbe enkeltstående sundhedssikringer til både ægtefæller/samlevere og børn, hvis mester selv har en PFS-aftale.

Du, din ægtefælle/samlever og ledende medarbejdere kan gennem dit medlemskab af Dansk Bilbrancheråd derfor hver især frit gøre brug af medlemstilbuddet om en gratis gennemgang af hver enkelts økonomi og de pensions- og forsikringsmuligheder, der foreligger.

Henvendelse

Er du eller din ægtefælle/samlever eller ledende medarbejder interesseret i gratis at få tjekket økonomien og mulighederne igennem, så kontakt Pension For Selvstændige på tlf. 33938600 og oplys, at du er medlem af Dansk Bilbrancheråd. 

Du kan også kontakte Dansk Bilbrancheråds kommunikationschef, hvis du har brug for yderligere oplysninger på tlf. 40184884.