Her er kompensationsordningen til de små selvstændige

I morgen – den 1. april – forventes det, at der bliver åbnet for ansøgninger på kompensationsordningen for de selvstændige med mindre end 10 ansatte. Det fortæller Johanne Berner, juridisk chef i Dansk Bilbrancheråd.

Hvis du ejer mindst 25%
Rådet har afventet et lovforslag og venter fortsat. Til gengæld har vi nu et såkaldt aktstykke, hvoraf vi ved:

 • Ordningen kan anvendes af virksomhedsejere, der
  • ejer mindst 25 % af virksomheden OG
  • arbejder i virksomheden OG
  • ikke har (eller får) en personlig indkomst i 2020, der overstiger 800.000 kr.
 • Medarbejdende ægtefæller, der har deltaget væsentligt i driften inden 9. marts, kan også søge kompensationen på samme betingelser som ejere, der opfylder ovenstående.
 • I alt kan der søges op til 23.000 kr. pr. måned pr. ejer (herunder medarbejdende ægtefælle).
 • Virksomheden må højst have 10 fuldtidsansatte – deltidsansatte medregnes forholdsmæssigt (formentlig på timebasis).
 • Virksomheden skal mindst have en omsætning på 10.000 kr. i gennemsnit – opgjort i perioden marts 2019 februar 2020. Hvis virksomheden er yngre end dette, vil der blive foretaget en konkret vurdering på baggrund af virksomhedens faktisk leverede omsætning i levetiden.
 • Omsætningsnedgangen skal i gennemsnit i 2020 være 30 % mindre end den tilsvarende periode i 2019. Søges der kompensation for marts-juni, er det altså forventningen for denne periode, der skal holdes op imod samme effektuerede omsætning for marts-juni 2019.
 • Der kan søges kompensation i perioden 9. marts til 8. juni 2020.

Om ansøgningsprocessen ved vi:
Ansøgning skal indgives til Erhvervsstyrelsen (via virk.dk).

 • Ansøgningen skal medfølges af en tro og love-erklæring med beskrivelse og indmeldelse af det forventede omsætningstab. Ligeledes skal ansøger begrunde, hvordan tabet er en konsekvens af Corona.

Kontrollen vil som udgangspunkt ske på baggrund af den indberettede moms for perioden sammenholdt med momsindberetningen for den tilsvarende periode i 2019.

Regn med kontrol af omsætning
Ansøger skal efter periodens afslutning indmelde til Erhvervsstyrelsen, hvis den faktiske omsætningsnedgang blev højere eller lavere end indmeldt ved ansøgningen. Den udbetalte kompensation vil herefter blive reguleret i overensstemmelse hermed. Tilsvarende vil der ske en kontrol på baggrund af årsafslutningen 2020 for hver enkelt ansøger.

Det er understreget i regeringspapirerne, at der tilstræbes den hurtigst mulige udbetaling af tilskud, men at der vil være et stort fokus på at hindre misbrug og svindel.

Det forventes, at der i forbindelse med åbningen for ansøgninger vil blive udstedt et mere detaljeret vejledning, der blandt andet offentliggøres på virksomhedsguiden.dk.

Har du spørgsmål?
Har du i øvrigt spørgsmål relateret til coronaepidemien så kontakt en af Dansk Bilbrancheråds advokater:

Jesper Juhlin, advokat, tlf.: 22 92 43 99 eller mail jsj@dbr.dk
Lars Ellegaard, advokat, tlf.: 20 45 16 33 eller mail lej@dbr.dk
Johanne Berner, juridisk chef, 88 77 22 64 eller mail jbh@dbr.dk