Firma nægtede at udlevere overvågningsvideo

Datatilsynet har i en nylig afgørelse udtalt alvorlig kritik overfor Wash World, der over en periode på 3 måneder nægtede at efterkomme en indsigtsbegæring fra en kunde i vaskehallen. Kunden ønskede indsigt i en optagelse fra videoovervågningen i vaskehallen, men Wash World nægtede, da der var andre personer på klippet.

Slørede personer

Efter tre måneder valgte Wash World dog at udleverede klippet med en sløring af de øvrige personer.

Det er væsentligt at være opmærksom på, at video-overvågning også er omfattet af indsigtsretten i henhold til GDPR. Øvrige personer skal dog sløres inden imødekommelse af indsigtsbegæringen.

Overvågning af forplads

Dansk Bilbrancheråd anbefaler derfor, at en virksomhed udarbejder en procedure for, hvordan man lever op til en eventuel såkaldt indsigtsrets-begæring. En sådan begæring kan blive aktuel, hvis man har videoovervågning på forplads eller lignende.