Færdselsstyrelsen opdaterer vejledningen om syn

Færdselsstyrelsen har opdateret vejledning om syn af køretøjer. Opdateringen tager blandt andet livtag med en række udfordringer i snitfladen over mod Motorstyrelsen og DMR.

De væsentligste, relevante, ændringer er:

  • Pkt. 7: der tilføjes en instruktion vedrørende oprettelse af elbil i DMR uden Elektrisk rækkevidde og Elektrisk forbrug.
  • Pkt. 9: Punktet vedrører biler oprettet med NEDC2-forbrug, der angives ukorrekt i DMR.
  • Pkt. 18: Ny instruks vedrørende angivelse i DMR, når ”Variant” og/eller ”Type” ikke er kendt. Her skal man fremadrettet anvende en streg (”-”)
  • Pkt. 32:  Nyt punkt hvorefter WLTP-CO2-udslip og/eller WLTP-forbrug skal tilføjes for biler fra 2019-2020, som er registreret med NEDC2-forbrug. WLTP-oplysning skal således fremskaffes og tilføjes for de omhandlede biler, der
    • kommer til toldsyn med henblik på eksport
    • er ombygget og skal gennemgå ny afgiftsbehandling (f.eks. varebil, der ombygges til personbil).

WLTP-oplysning skal også tilføjes, hvis fremstilleren ønsker det (kan være leasingbil, der skal have værdien fastsat igen).

Fuldstændigt overblik over ændringer kan ses her: https://fstyr.dk/da/Lister/Nyheder/Nyheder/2023/02/Opdatering-af-Vejledning-om-syn-af-k%C3%B8ret%C3%B8jer_februar eller vedhæftet nederst.

Henvendelse

Har du spørgsmål eller kommentarer, da kontakt jurist Rasmus Saaby Hansen rsh@dbr.dk eller på tlf. 22924399.

 

Dokumenter: