Får du regninger på ting, du ikke har bestilt?

Tiden frem mod og hen over sommerferien er højsæson for tvivlsomme fakturaer på annoncer, abonnementer m.v. som virksomhederne ikke har bestilt - og allerede nu er der firmaer, der sender sådanne fakturaer. 

Sommeren er traditionelt højsæson for virksomheder, som sender fakturaer på annoncer, abonnementer med videre, hvor aftalegrundlaget i bedste fald er tvivlsomt – med andre ord:

Abonnementet/annoncen er ikke bestilt – der er ikke takket ja fra virksomhedens side!

Senest er vi i sekretariatet blevet opmærksom på, at et ”fagblad”, som læner sig navnemæssigt mistænkeligt meget op af det anerkendte Motor-Magasinet, udsender fakturaer for bladabonnementer til medlemmer, der ikke mener at have bestilt abonnementet.

Modtager du en faktura på en abonnementsydelse på et fagblad du ikke har bestilt, bør du ikke betale – men derimod gøre indsigelse. Nedenfor er anført et forslag til en ”standardindsigelse”, du kan fremsende på mail – du kan også kontakte juridisk afdeling, advokat Jesper Juhlin (telefon 22 92 43 99), for konkret bistand.

***

General-Indsigelse vedrørende abonnementsfaktura [indsæt fakturanummer her]

Den fremsendte faktura afvises, da virksomheden på intet tidspunkt har bestilt den pågældende ydelse.

Kreditnota imødeses.

Enhver yderligere henvendelse, som ikke vedrører fremsendelse af kreditnota, skal rettes til:

Dansk Bilbrancheråd

Advokat Jesper Juhlin

E-mail: jsj@dbr.dk

Enhver anden henvendelse, som fra og med afgivelse af dette påkrav måtte blive fremsendt direkte til virksomheden, vil blive slettet ulæst, og uden videresendelse til vores advokat.

Vores advokat modtager kopi af denne henvendelse.

***

Og husk at sætte Jesper Juhlin på mailen som cc.

Henvendelse

For yderligere kan juridisk afdeling kontaktes på 43 99 66 33.