Evaluering af kørekort til 17-årige

Færdselsstyrelsen har netop offentliggjort den planlagte evaluering af ordningen med kørekort til 17-årige. Samlet set viser evalueringen, at der er blevet taget godt imod forsøgsordningen. De 17-årige, der har fået kørekort i perioden, har generelt oplevet at få en større tryghed og sikkerhed i trafikken mens de har skullet køre med en ledsager.

Hvad evalueringen ikke viser er, om ledsagerordningen reelt set har forbedret kørefærdighederne hos de unge.

Nu skal politikerne finde ud af, om de vil forlænge ordningen og gøre den permanent, eller om der skal foretages ændringer eller justeringer.