Den 1. februar 2023 er der betalingsfrist for A-skattelån 4

I disse dage udsender Skattestyrelsen erindringsbreve til de virksomheder, der skal afdrage på et rentefrit A-skattelån 1. februar 2023.

Hvis din virksomhed fik et rentefrit lån gennem Folketingets låneordning for A-skat og am-bidrag i forbindelse med COVID-19, så er det snart tid til tilbagebetaling af lånet.

Sådan betaler du lån tilbage

Du betaler lån tilbage til Skattekontoen på TastSelv Erhverv.

Husk, at du tidligst kan betale til Skattekontoen 5 hverdage før fristen.  

Hvis du ikke kan betale til fristen, er der mulighed for at oprette en betalingsordning, hvis du opfylder betingelserne

Læs mere

Læs mere på SKAT's hjemmeside.