Dansk Bilbrancheråds høringssvar til ny købelov

Høringsfristen om grundlaget for en række forbrugervenlige ændringer i købeloven er nu udløbet. Ændringerne følger af Danmarks pligt til at implementere to direktiver i Dansk ret, og Dansk Bilbrancheråd har indgivet et høringssvar, der søger at se mulighederne i direktiverne. Muligheder, der ikke til fulde er udnyttet til gavn for det danske bilsalg, herunder især brugtbilssalget.

Læs høringssvaret KLIK HER:

Herfra afventer Dansk Bilbrancheråd justitsministeriets nærmere gennemgang af de indkommende høringssvar og potentielle ændringer, som følge heraf.

For nærmere information kontakt juridisk chef Johanne Berner, jbh@dbr.dk eller 22 41 51 03.