Dansk Bilbrancheråd sætter forbundne biler på dagsordenen hos Konkurrencerådet m.fl.

Adgang til bildata er afgørende for de frie værksteder og et velfungerende marked med en levedygtig konkurrence

På Konkurrencerådets konference i går stod BilData og forbundne biler (#ConnectedCars) højt på dagsordenen. Dansk Bilbrancheråds direktør Erik S. Rasmussen gjorde rede for udfordringer og muligheder.

Dagens overordnede emne var velfungerende markeder og udover bilbranchen var der også temasessioner vedrørende realkredit og medicinbranchen. 

Herunder programmet for Temasession om bilbranchen:

Hvad giver data fra biler og connected cars af muligheder og udfordringer?

Teknologien bevæger sig i retning af, at køretøjer genererer, lagrer og bruger større mængder af data. Samtidig er flere og flere biler opkoblet til det mobile netværk (internetforbundne biler, også kaldet ”connected cars”). Det muliggør fjernadgang til bilens data.

De genererede bildata har potentiale til at understøtte mange eksisterende tjenester og stimulere nye tjenester og kan således være grobund for en række nye forretningsmuligheder.

Udviklingen i de kommende år vil potentielt have stor betydning for, hvordan og hvem der kan få adgang til og gøre brug af de data, connected cars genererer. Uden en konkurrencefremmende regulering og lige adgang blandt markedsaktører kan det betyde, at nye tjenester og forretningsmodeler vil have svært ved at vinde indpas eller vil være forbeholdt udvalgte aktører. Det kan være til skade for konkurrencen og i sidste ende forbrugerne.

11.10-11.30     Øjebliksbillede af nuværende og fremtidig betydning af connected cars

Co-founder af Morphic Leif Bonderup giver et indblik i, hvordan en række virksomheder og organisationer ser på data fra biler og connected cars, og fortæller om, hvilke aktuelle muligheder og problemstillinger som optager disse i øjeblikket.

11.30 - 12.00 Hvilke udfordringer og muligheder giver bildata de uafhængige værksteder

Direktør for Dansk Bilbrancheråd Erik S. Rasmussen giver indblik i, hvilke potentielle forretningsmuligheder data fra biler giver, men især også hvilke udfordringer der venter de knap 2.000 mærkeuafhængige værksteder, som hans brancheforening har som medlemmer. Han vil blandt andet give sit bud på, hvilke krav der bør stilles til reguleringen af data fra biler og connected cars.

12.35 - 13.05  Brug af bildata i forsikringsbranchen

Vicedirektør Thomas Brenøe i Forsikring & Pension fortæller om forsikringsvirksomheders erfaringer med data fra biler og hvorfor data fra biler er interessant for forsikringsvirksomheder. Derudover vil han fortælle om Forsikring & Pensions arbejde med at påvirke reguleringen af data fra biler, bl.a. ved den europæiske Data4Drivers-kampagne.

13.05 - 13.30  Opsamling, spørgsmål og afslutning

Jacob Schaumburg-Müller samler op på temasessionen, og publikum har mulighed for at stille spørgsmål.  Afslutningsvist vil Jacob fortælle om sine forventninger til, hvad connected cars vil betyde for udviklingen af nye forretningsmuligheder, samt sine egne bud på, hvad der er vigtigt i udviklingen og udformningen af reguleringen på området.

Se en kort video på engelsk om hvordan frie værksteder sikres adgang til bildata.