Dansk Bilbrancheråd i dialogmøde med Færdsels- og Motorstyrelsen

Dansk Bilbrancheråd deltog tirsdag den 31. januar 2023 i et opfølgende møde med såvel Færdsels- som Motorstyrelsen vedrørende snitfladerne mellem de to styrelser.

Færdsels- og Motorstyrelsen tog i sommeren 2022 initiativ til et tættere samarbejde - både internt imellem de to styrelser og eksternt overfor branchen.

Styrelserne ville blandt andet fokusere på de problemstillinger, som branchen oplevede i snitfladen mellem de to styrelser. Dialog skulle fremmes og fokus lægges på samarbejde.

Som opdatering på et større branchemøde, afholdt i maj 2022, hvor de to styrelser fik syn for sagn omkring de mangeartede udfordringer, som de inviterede - meget forskelligartede - brancheaktører bragte til bordet, havde de to styrelser inviteret til et opfølgende møde omkring arbejdet.

Mødet blev afholdt i Middelfart med deltagelse af repræsentanter fra alt lige fra campingbranchen og Motorhistorisk samråd over SKAD's interesse for ombyggede motorcykler til Køretøjsopbyggerne under Dansk Bilbrancheråd og naturligvis også Dansk Bilbrancheråd selvstændigt. 

På mødet redegjorde styrelserne - ved Motorstyrelsens direktør Jørgen Rasmussen og den nytiltrådte vicedirektør i Færdselstyrelsen, Bendicte Christoffersen - for de arbejdsgrupper/-spor, der var lagt for det fremtidige samarbejde.

Sporene er

  • Samarbejdsaftale - det gode samarbejde
  • Toldsyn og standsvurdering
  • Hjemmel og administrationsgrundlag
  • Vejledning
  • Systemforståelse og
  • Dataejerskab.

Især blev punktet omkring vejledning drøftet indgående, for her oplyste styrelserne, at de have fokus på kunderejsen og behovet for at inddrage de relevante aktører, når der skulle ske ændringer.

Da en væsentlig del af det første møde omkring snitfladerne havde vedrørt data, sikring af kvalitet, tilstrækkelighed og gennemsigtighed, blev de to styrelsers IT-systemet (hhv. DMR og Dokumentportalen) drøftet indgående, ligesom Færdselsstyrelsen oplyste, at der pågår en for-analyse af mulighederne for at etablere en ny database for køretøjsteknik. 

Dansk Bilbrancheråd påpegede atter problemstillingen med biludlån i mere end 30 dage

Under punktet "bordet rundt" påpegede Dansk Bilbrancheråd den fortsatte problemstilling, der er i snitfladen mellem udlejningsbekendtgørelsen (under Færdselsstyrelsen) og registreringsbekendtgørelsen (under Motorstyrelsen) og behovet for at registrere en bruger, hvis en bil er lejet ud mere end 30 dage.

Dette tog begge styrelser sig ad notam, og Motorstyrelsen bekræftede, at de allerede beskæftigede sig med problemstillingen. Dansk Bilbrancheråd har tidligere påpeget problemstillingen i Motorkontaktudvalget. 

Forsamlingen bekræftede næsten samstemmende, at arbejdet i snitfladen var vigtigt og opfordrede til en forsat god dialog og involvering.

Fra Dansk Bilbrancheråd side mødte direktør Erik Rasmussen og advokatfuldmægtig Rasmus Saaby Hansen. Køretøjsopbyggerne under Dansk Bilbrancheråd var selvstændigt repræsenteret af daglig koordinator, juridisk chef Johanne Berner, og næstformand Per Lavmand. 

Henvendelse

Har du spørgsmål eller kommentarer, da kontakt Johanne Berner på tlf. 22415103 eller på jbh@dbr.dk.