Batterier skal både registreres og indberettes

Når man importerer biler, bliver man omfattet af producentansvar for biler. Da der sidder et batteri i bilen, bliver man også omfattet af producentansvar for batterier. Ansvaret omfatter blandt andet pligten til at registrere og indberette til DPA System DPA (Dansk ProducentAnsvar).

Registrering:
Værkstedet skal registreres som importør af henholdsvis biler og batterier hos DPA. Det koster 1.000,- i bilkategorien og 500,- i batterikategorien. Herudover skal man ikke foretage sig yderligere.

Indberetning:
Den der erhvervsmæssigt importerer/indregistrerer (1. gang) et køretøj, skal foretage en årlig indberetning heraf. SKAT sender også disse oplysninger til DPA. For biler skal man derfor blot kontrollere, om det antal, som DPA oplyser, den har modtaget fra SKAT, er korrekt. Omkostninger er 1,38 kr. pr. bil, dog mindst 250 kr. årligt.

DPA modtager til gengæld ikke oplysninger om batterier fra centralt hold, så her skal man altså selv oplyse tallet. Importerer man ikke batterier selvstændigt, så genbruger man antallet for bilindberetningen. Tallet opgøres i ton. Fremgangsmåden er at veje et repræsentativt batteri (evt. et gennemsnit af 3-5 batterier), og gange med antallet af biler (og evt. antallet af selvstændigt importerede batterier). Omkostningen er 30 kr. pr. ton, dog mindst 250 kr. årligt.

For en god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at pligten til at lade sig registrere hos DPA samt de årlige indberetning er lovbestemt, og undladelse kan straffes med bøde.