Arnes pensionspakke

Sidste weekend blev der indgået en pensionsaftale for nedslidte, og efter stort pres fra blandt andet SMVdanmark, blev også de selvstændige medtaget.

Det vil herefter blive muligt for en selvstændig at kunne gå tidligt på pension, hvis han eller hun dels opfylder betingelsen om år på arbejdsmarkedet, men også opfylder visse krav til nettooverskud. Hvis et år skal tælle med som ”arbejdsår”, så skal nettooverskuddet mindst svare til dagpengesatsen. Er overskuddet kun 50 %, så tæller året kun med i opgørelsen med 50 %. Hvis der har været år med deciderede underskud, så kan op til 5 år tælles med, hvis de udlignes af tilsvarende overskud fra andre år.

Tanken er, at en selvstændig kan overflytte ¼ år fra de år, hvor der har været et nettooverskud, der overstiger dagpengesatsen med mindst 25 %. Det overførte/opsparede år kan herefter bruges til at opveje år med underskud – men altså kun med 5 år i alt over hele arbejdslivet. Det svarer til, at der skal have været mindst 25 år med et nettooverskud, der overstiger dagpengesatsen med (mindst) 25 % - og så altså højst 5 år med underskud.

Det er svært at se, at det for alvor vil gøre en forskel for de selvstændige, selvom nedslidningen nok er lige så stor – om ikke større – for de selvstændige, der har oplevet 5 eller flere år med underskud. Langt størstedelen af de selvstændige knokler endnu hårdere på, når der er lavkonjukturer i samfundet – og det bliver de altså ikke belønnet for i denne ”Arne-pakke”.

Nu følger en lovgivningsproces, som Dansk Bilbrancheråd naturligvis vil følge tæt.