Arealkrav er opdateret pr. 13. april 2021

Myndighederne er nu klar med de nye krav til areal, skiltning med videre, efter den delvise genåbning af landet. Den fulde liste kan ses KLIK HER  og nedenfor gengiver vi de vigtigste.

1. Arealkrav og indretning

Der gælder følgende arealkrav for alle butikker, som offentligheden har adgang til.

 • Under 1.999 kvadratmeter: 4 kvadratmeter pr. kunde
 • 2.000 - 4.999 kvadratmeter: 6 kvadratmeter pr. kunde, dog minimum 500 kunder
 • 5000 - 999 kvadratmeter: 8 kvadratmeter pr. kunde, dog minimum 833 kunder
 • 10.000 kvadratmeter og derover: 10 kvadratmeter pr. kunde, dog minimum 1.250 kunder

Indretning:

 • Afstand: Lokalerne skal så vidt muligt indrettes, så kunderne kan holde afstand til hinanden. Hvis det ikke er muligt at holde afstand, kan der laves effektiv afskærmning, fx ved at opsætte plastikskærme.
 • Hygiejne: Der skal være vand og sæbe eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder og personale.
 • Hjælp dine medarbejdere med den rigtige adfærd: Du skal sikre, at alle medarbejdere har mulighed for at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Der skal være tydelig afmærkning af ’ensretning’. Læs mere om krav til skiltning nedenfor.

2. Mundbind og visir

Både kunder og personale skal bære mundbind eller visir. Det er ikke nok at bruge anden beklædning som fx et halstørklæde til at dække næse og mund.

Gældende for ansatte:

Personalet behøver ikke mundbind, hvis de arbejder bag plexiglas, anden afskærmning eller i lokaler, hvor kunderne ikke har adgang, eller uden for åbningstid i øvrigt.

Du skal som arbejdsgiver sørge for mundbind og/eller visir til dine ansatte. Hvis en ansat som led i sit arbejde skal bære mundbind, skal du som arbejdsgiver stille det til rådighed og betale udgifterne.

Hvis en ansat nægter at bære mundbind, hvor du som arbejdsgiver retmæssigt har bedt om det, vil den ansatte efter omstændighederne kunne mødes med ansættelsesretlige sanktioner.

Gældende for kunder:

Det er din virksomheds ansvar at sikre sig, at kunder eller gæster bærer mundbind eller visir, når de bevæger sig rundt i dine lokaler. Det er også dit ansvar at afvise kunder og gæster, der nægter at bære mundbind. Hvis en person ikke forlader stedet, kan politiet i sidste ende tilkaldes.

Der gælder dog undtagelser for følgende:

 • Gæster og kunder, der befinder sig udendørs
 • Børn under 12 år
 • Personer med fysiske eller mentale forhold, som forhindrer korrekt brug af mundbind eller visir
 • Personer med betydeligt ubehag ved brug af mundbind på grund af fx hudsygdom, vejrtrækningsbesvær eller angst
 • Mundbindet kan fjernes helt eller delvist i situationer, hvor der er en anerkendelsesværdig årsag til det. Det kan være i forbindelse med samtale med personer, der mundaflæser, ved indtagelse af medicin, hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser
 • Der gælder ikke noget dokumentationskrav for kunder, der ikke mener, at de er omfattet af kravet om mundbind eller visir. Kunden skal fx ikke kunne fremvise en lægeerklæring, der viser, at vedkommende er undtaget fra kravet. Det skal til gengæld fremstå troværdigt, at kunden er undtaget fra kravet om mundbind og visir.

En undtagelse fra at bruge mundbind betyder ikke, at kunden også er undtaget fra at bruge visir. Hvis mundbind ikke kan bruges, så skal visir bruges og omvendt. Man er derfor kun undtaget fra kravet, hvis man hverken kan bære mundbind eller visir.

Krav om mundbind gælder fortsat.

3. Skiltning:

Der gælder flere krav til skiltning i din butik:

 • Ved indgangen til butikken skal der være information om, at personer med symptomer på coronavirus/covid-19 bør blive hjemme, samt hvordan smittespredning begrænses med god hygiejne og adfærd. Du skal bruge Sundhedsstyrelsens plakater for at overholde kravene.
 • Du skal også sætte et skilt op, der opfordrer kunder til at gå alene ind i butikken.  Du skal bruge Sundhedsstyrelsens plakater for at overholde kravene.
 • Du skal også skilte med følgende (det er dog ikke et krav, at du bruger Sundhedsstyrelsens plakater):
  • At kunder skal bruge mundbind eller visir.
  • Hvor mange personer, der maksimalt må være i butikken.

Hvis din butik er over 2.000 kvadratmeter, skal du også skilte med størrelsen på dine lokaler samt tydeligt afmærke eller instruere i, at kunder skal bevæge sig i samme retning eller holde til højre.

Find infografikker og plakater fra Sundhedsstyrelsen på coronasmitte.dk

4. Sygdom og løn:

I tilfælde af at en ansat er smittet, bør du som arbejdsgiver sikre, at der ligger et dokument klar med instruktioner for håndtering af ansatte med symptomer på coronavirus/covid-19.

Når en ansat er testet positiv, er det vigtigt, at:

 • alle de personer på arbejdspladsen, som kan risikere at være blevet smittet, informeres, så de kan blive testet
 • den syge ansattes arbejdsstation rengøres umiddelbart efter identifikation af sygdom
 • den ansatte anbefales at blive hjemme indtil 48 timer efter symptomernes ophør.

Hvis en ansat oplever symptomer, anbefaler sundhedsmyndighederne, at vedkommende bliver i eget hjem og minimerer social kontakt med personer uden for husstanden, indtil den ansatte er uden symptomer og ikke smitter andre.

Løn under isolation/karantæne:

Hvis du som arbejdsgiver beder en ansat om ikke at møde på arbejde, men isolere sig hjemme, så er det en hjemsendelse, der er foretaget af dig som arbejdsgiver, og der skal betales fuld løn til den ansatte.

Hvis det i stedet er sundhedsmyndighederne, der aftaler med eller pålægger den ansatte at isolere sig eller gå i karantæne, og det derved forhindrer vedkommende i at udføre sit arbejde, anses den ansatte for at være syg. I det tilfælde har den ansatte ret til den ydelse, som vedkommende ville have ved sygdom, fx fuld løn eller sygedagpenge.

For yderligere kontakt Jesper Juhlin på telefon 22 92 43 99 eller e-mail jsj@dbr.dk