Afgørelse fra Ankenævn for biler - når tandremsintervallet er overskredet

En ny afgørelse fra Ankenævn for biler sætter fokus på forhandlerens oplysningsforpligtelse, når tandremsintervallet er overskredet ved salget af bilen.

En forbruger købte d. 16. september 2022 en brugt Renault Scenic for 35.000 kr. Bilen, der første gang var indregistreret den 7. marts 2012, havde kørt 178.000 km.

I januar 2023, hvor bilen havde kørt 185.000 km, haverede bilens motor. Forbrugeren reklamerede til sælgeren, der afviste at afhjælpe fejlen. Sælgeren mente, at der var givet et afslag på 5.000 kr., da bilen ikke havde en servicebog, hvorfor sælger ikke kunne se, om bilen havde fået skiftet tandrem. Sælgeren mente, at forbrugeren havde fået at vide, at sælgeren ikke vidste, om tandremmen var blevet skiftet. Forbrugeren mente imidlertid, at afslaget var givet som led i en almindelig forhandling.

Forbrugeren klager til Ankenævn for biler

Forbrugeren klagede efterfølgende til ankenævnet over forhandleren. Forbrugeren krævede, at købet blev ophævet, da sælgeren havde afvist at afhjælpe fejlen.

Ankenævnet for biler fik bilen besigtiget af en sagkyndig, der vurderede, at motorhavariet skyldtes en sprunget tandrem. Den sagkyndige oplyste desuden, at bilen havde et tandremsinterval, der hed 150.000 km eller 6 år. Den sagkyndige kunne ikke sige, om tandremmen havde været skiftet.

Et enigt ankenævn

Ankenævnet afgjorde, at forbrugeren kunne kræve købet ophævet.

Ankenævnet fandt, at det ikke fremgik af slutsedlen, at afslaget på 5.000 kr. var givet fordi bilen ikke var serviceret, og at det derfor ikke kan ses, om bilens tandrem var udskiftet. Det kunne derfor ikke lægges til grund, at bilen var solgt på dette vilkår. Ankenævnet vurderede herefter, at bilen havde en væsentlig mangel. Da sælgerne havde afvist at afhjælpe denne, var forbrugeren berettiget til at ophæve købet.

Dokumentationen er vigtig

Sagen viser, at det er sælger, der skal bevise, at aftalens vilkår faktisk er aftalt, hvis bestemmelser i vilkårene skal finde anvendelse.

Sælger bør derfor få dokumentation for, at et afslag er givet grundet manglende tandremsskift eller lignende.

Sælger bør derfor få skrevet et sådant et afslag ind i slutsedlen, der underskrives af køberen.

Henvendelse

Har du spørgsmål eller kommentarer, så kontakt advokatfuldmægtig Rasmus Hjelmer Hansen på tlf. 22924399.