Afgiftsberigtigelse af nye køretøjer

Motorstyrelsen har den 25. maj udsendt en informationsskrivelse om afgiftsberigtigelse af nye køretøjer. Når et køretøj bliver indregistreret i Danmark, er den afgiftspligtige værdi den pris, som en kunde betaler for køretøjet, inklusive moms, men uden registreringsafgift.

I de tilfælde, hvor en forhandler indregistrerer køretøjet til sig selv som ejer og bruger med henblik på at sælge køretøjet videre, skal der laves en ny beregning af registreringsafgiften, når forhandleren har solgt køretøjet til en bruger. Det er nemlig først ved salg til bruger, at man kan opgøre den afgiftspligtige værdi og beregne den endelige registreringsafgift.

Hvis en forhandler fx indregistrerer et køretøj til sig selv som ejer og bruger i marts og i maj sælger køretøjet til en kunde, skal månedsangivelsen for marts genoptages, og registreringsafgiften skal fastsættes på ny ud fra salgsprisen til kunden.

Selvanmeldere kan ikke selv regulere registreringsafgiften for lukkede månedsangivelser. Det skal de bede Motorstyrelsen om at gøre.

Sådan beder du Motorstyrelsen om at regulere registreringsafgiften:

 1. Log på TastSelv Erhverv med din virksomheds NemID
 2. Vælg Kontakt
 3. Vælg Skriv til os
 4. Vælg Bil og motor, vælg Motorregisteret (for synshal og forhandler) og derefter Registreringsafgift - Månedsangivelse
 5. Indsend følgende oplysninger sammen med dine kontaktoplysninger:
  • Køretøjsidentifikation
  • Hvilken ændring, du ønsker at foretage
  • For nye køretøjer:
   • Salgsfaktura, slutseddel og fakturagrundlaget
  • For brugte køretøjer:
   • Salgsfaktura, slutseddel samt redegørelse for, hvilken nypris og handelspris Motorstyrelsen skal bruge, når vi laver ændringen.

For yderligere spørgsmål kontakt Jesper Juhlin på telefon 22 92 43 99 eller e-mail jsj@dbr.dk