Afgift på trailer gælder kun for diesel og tunge trailere

Blanketter
Blanketter

Hvis du har et påhængskøretøj, der vejer over 3 tons, og som trækkes af et dieseldrevet køretøj, så bliver du pålagt en ekstra afgift. 
- Det er en form udligningsafgift, som regeringen på et tidspunkt har indført, fortæller René Larsen, bilassistent og indehaver af Svendborg Bilsyn.
Rationalet bag denne afgift er, at man mener, at når man trækker et tungt påhængskøretøj med en dieselbil, så forurener køretøjet mere, end hvis der eksempelvis var tale om en benzindrevet bil. Og det skal koste.
Hvis man derfor ved, at traileren kun skal trækkes af et benzindrevet køretøj, kan det være en fordel at få dette registreret eller diesel slettet fra attesten. 
Se nærmere på side 600 i Synsvejledningen:
”Hvis et påhængskøretøj godkendes i fast kombination med et trækkende køretøj, vælges påhængskøretøjets brændstof til det samme som det trækkende køretøj (hvis der er flere trækkende køretøjer, så vælges det brændstof, som står øverst i listen blandt de trækkende køretøjer). Hvis fremstilleren ønsker at få angivet benzin som drivkraft for et påhængskøretøj, må dette vælges på listen (påhængskøretøjet må så kun trækkes af et el- eller benzindrevet køretøj - også ved det syn, som er ved at blive foretaget). I øvrige tilfælde angives ikke brændstof for påhængskøretøjer.”
Overtrædelse af synsvejledningen kan straffes med bøde efter hjemmel i færdselsloven, men vi har dog ikke kendskab til, at der er udstedt bøder på det grundlag. Det er vigtigt at holde sig for øje, at det er synshallerne, der foretager noteringen, og derfor også dem, der skal sikre sig, at fremstilleren af traileren ønsker den pågældende indskrænkning af sin brugsret.