Ændring af tandremsintervaller i PSA - hvad betyder det for dig?

Ændret skifteinterval på tandremme på PSA biler, Peugeot, Citroën, DS og Opel

Vi har tidligere skrevet om ændringerne i skifteintervallet for tandremme på biler fra PSA koncernen, som det er anført nedenfor.

Vi har fået oplyst at importøren af de ovennævnte mærker K.W Bruun Import A/S  har besluttet, at på alle modeller med tandrem anbefaler man fremover et skifteinterval på 6 år eller den kilometerbegrænsning, som er anført i bilens garanti- og eftersynshæfte – hvad som måtte komme først. Årsagen til ændringen er angivet til de klimatiske forhold i Danmark. Det vil typisk medføre en reduktion i skifteintervallet til 6 år eller 100.000 km.

Som mange sikkert er bekendt med har der været en del usikkerhed med hensyn til om intervallet var 5 - eller 10 år, hvor man ved særlige klima- og kørselsforhold tidligere har anbefalet 5 år. Det er nu præciseret at man fremover under alle forhold anbefaler en udskiftning af tandremmen efter senest 6 år.

Samtidig har man for de 3 cylindrede benzinmotorer med tandrem i oliebad ændret service – og olieskiftintervallet, så det sænkes fra 25.000 km / 1. år til 20.000 km. / 1 år, hvad der måtte komme først.

Det er fortsat yderst vigtigt at serviceplanen følges nøje, således at der hverken laves mere eller mindre end hvad serviceplanen tilsiger. Der er eksempelvis set mange eksempler på at bilejere er kommet i klemme, hvis det har kunnet konstateres, at der har været anvendt benzin- eller olietilsætning, som ikke har været nævnt i serviceplanen - det kan få afgørende betydning for en eventuel kulance-sag for bilejeren efterfølgende.

Som en konsekvens af de skærpede vedligeholdelseskrav på disse biler skal vi også opfordre til øget påpasselighed, hvis man indkøber en bil af den type og måske især, når den skal videresælges. Hvis man som sælger siger ”ja” til at service er overholdt, skal man være 100 % sikker på, at det er tilfældet, og at der ikke med de ændrede serviceintervaller er uoverensstemmelser. Hvis man er i tvivl om hvorvidt tandremmen er skiftet eller ej, vil det også være en god ide at skifte den forebyggende. Vi har set en hel del eksempler i ankenævnet med den type motorer, og praksis over for sælgere er ganske konsekvent, således at man ofte kommer til at indestå for et motorhavari på grund af forøget olieforbrug eller ødelagt tandrem.

En fejlagtig oplysning om, at service er udført iht. forskrifter, udgør en mangel iht. købeloven - og det giver som udgangspunkt forbrugerkøberen ret til et afslag på typisk 5.000 kr. En defekt i tandremmen på grund af manglende skift kan derimod koste en motorudskiftning - alt afhængig af, hvornår havariet sker.

For nærmere herom kan du kontakte advokat Lars Ellegaard (20 45 16 33) eller advokat Johanne Berner (22 41 51 03)