Krav fra Dansk Bilbrancheråd

Se her, hvilke krav medlemsværksteder skal opfylde.

Alle medlemmer af Dansk Bilbrancheråd er professionelle virksomheder, som udfører kvalitetsarbejde, yder høj service og følger gældende lovgivning af hensyn til medarbejdere og miljøet. 

Derfor skal man opfylde en række krav for at blive medlem:

Som aktive medlemmer kan optages autoreparatører, der opfylder følgende betingelser:

  • Faguddannelse som autoreparatør eller anden beslægtet uddannelse inden for autorelaterede fag, eller fast beskæftigelse af tilsvarende faguddannet personale. 
  • Værkstedet er godkendt af myndighederne.
  • Plads til mindst 3 biler til samtidig reparation på værkstedet.
  • Nødvendigt værktøj og udstyr efter hovedbestyrelsens nærmere bestemmelse til udførelse af håndværksmæssigt korrekt arbejde i overensstemmelse med Dansk Bilbrancheråds reparationsregler.
  • Den overvejende del af værkstedets omsætning skal hidrøre fra arbejde udført for "fremmed regning".
  • Branchens almindelig forretningsbetingelser, Dansk Bilbrancheråds reparationsregler og afgørelse fra Bilklage (som alle Dansk Bilbrancheråd-medlemmer er underlagt) følges.

Herudover skal en af Dansk Bilbrancheråds kørende konsulenter forbi og i samarbejde med lokalformanden for lokalforeningen godkende værkstedet.

Henvendelse

Kontakt Dansk Bilbrancheråd på telefon 4399 6633 eller e-mail: info@dbr.dk for at høre mere om medlemskab og arrangere et besøg.