Krav fra Dansk Bilbrancheråd

Sammenhold giver styrke derfor har vi brug for dig. Jo flere medlemmer, jo stærkere bliver de fri autoværksteder. Flere medlemmer betyder flere fordele i form af større indflydelse i forhandlinger med myndigheder. Det betyder også flere fordele i form af f.eks. kampagnemateriale og forstærket informationsvirksomhed over for medlemmer og myndigheder. Der er dog nogle krav før du og dit autoværksted kan optages ...

Godkendelse af autoværksted

Ved godkendelse af autoværksted er der nogle krav, der skal være opfyldt. Når nedenstående krav er godkendt af den lokale formand, kan du optages i Dansk Bilbrancheråd.

For at blive medlem, skal en af Dansk Bilbrancheråds kørende konsulenter forbi og i samarbejde med lokalformanden for lokalforeningen godkende værkstedet.
Kontakt Dansk Bilbrancheråd på telefon 4399 6633 eller e-mail: info@dbr.dk 

Som aktive medlemmer kan optages autoreparatører, der opfylder følgende betingelser:

  • Faguddannelse som autoreparatør eller anden beslægtet uddannelse inden for autorelaterede fag, eller fast beskæftigelse af tilsvarende faguddannet personale. 
  • Værkstedet er godkendt af myndighederne.
  • Plads til mindst 3 biler til samtidig reparation på værkstedet.
  • Nødvendigt værktøj og udstyr efter hovedbestyrelsens nærmere bestemmelse til udførelse af håndværksmæssigt korrekt arbejde i overensstemmelse med DBR´s reparationsregler.
  • Den overvejende del af værkstedets omsætning skal hidrøre fra arbejde udført for "fremmed regning".
  • Branchens almindelig forretningsbetingelser, Dansk Bilbrancheråds reparationsregler og afgørelse fra Bilklage (som alle Dansk Bilbrancheråd-medlemmer er underlagt) følges.