DBR Arbejdsgiverforening: Et godt tilbud

DBR Arbejdsgiverforening er stiftet d. 22. oktober 2004 med det formål at indgå kollektive overenskomster på medlemmernes vegne, samt varetage medlemmernes arbejdsgiverinteresser. Foreningen tæller p.t. 80 medlemmer (maj 2018).

DBR Arbejdsgiverforening har indgået overenskomst med DANSK METAL og omfatter mekanikere og lærlinge inden for området.

Prisen for at være medlem af arbejdsgiverforeningen er lav sammenlignet med, hvad andre, tilsvarende foreninger koster.

Minimumskontingentet er på 1.800,- kroner.

hvilket dækker op til 2 medarbejdere, ellers er kontingentet 0,25% af lønsummen for voksne medarbejdere på værkstedet.Der betales ikke for elever og kontorpersonale.

Fordelen ved et medlemskab:

  • Det er nemt og overskueligt, hvilke rettigheder og pligter den enkelte medarbejder har.
  • Som arbejdsgiver skal du ikke selv forhandle med Dansk Metal.
  • Du kan beholde feriepengene i virksomheden indtil ferien skal afholdes, hvilket giver en større likviditet.
  • Diverse tilskud, fx kr. 5000,- til lærlinges kørekort

Hvis du ønsker at få mere at vide om DBR ARBEJDSGIVERFORENING kan du kontakte sekretariatet hos Dansk Bilbrancheråd på tlf. 43 99 66 33, hvor der så kan aftales et besøg for gennemgang af overenskomst og økonomi for dit værksted.