Sygedagpengerefusion - selvstændige

Sygedagpengerefusion selvstændige - helt kort

Hvem kan ansøge / betingelser

Indehaveren af en virksomhed kan søge sygedagpenge fra første fraværsdag, når fraværet skyldes Coronarelateret sygdom. Karantæne sidestilles med sygdom, og er dermed omfattet af ordningen. Hvis du har en rimelig grund til at mistænke du er smittet, og af den grund holder dig væk fra arbejdspladsen af hensyn til sig selv, eller faren for at smitte andre, sidestilles det med coronarelateret sygdom, og kan derfor også være omfattet af ordningen.

Hvad kan man søge om?

Der kan søges om sygedagpenge fra 1. fraværsdag. Ved andet sgdomsbetinget fravær, som ikke er Coronarelateret, kan der først søges sygedagpenge fra 14. fraværsdag.

For hvilken periode kan der ansøges?

Ordningen er trådt i kraft, og gælder sygdom fra og med 27. februar 2020

Fra hvornår kan der ansøges ?

 Ansøgning er åben.Ansøgning skal indleveres til ansøgerens hjemkommune via en særlig blanket, som du kan finde her: 

Q&A sygedagpengerefusion selvstændige

Er der nogle frister jeg skal være opmærksom på?

Ja. Ansøgningen skal indleveres senest tre uger efter første fraværsdag.

Sådan gør du:

Sådan anmelder du fraværet, hvis du er selvstændig erhvervdrivende eller medarbejdende ægtefælle

Fraværet skal ikke anmeldes via NemRefusion men på den særlige papirblanket NR104C, som du finder på KL’s hjemmeside.

Fraværet skal anmeldes til kommunen senest 3 uger efter 1. fraværsdag. Dog gælder for fravær som følge af covid-19, med 1. fraværsdag i perioden fra den 27. februar 2020 og frem til lovens ikrafttrædelse den 18. marts 2020, at der kan anmodes om sygedagpenge indtil den 15. april 2020, uden at fraværet vil blive betragtet som for sent anmeldt.

Vær opmærksom på, at der som følge af hjemsendte kommunale medarbejdere kan være længere sagsbehandlingstid af din sag.

Blanket til ansøgning om sygedagpengerefusion fra første fraværsdag

Klik her