NYT: Sygedagpengerefusion - selvstændige

Sygedagpengerefusion selvstændige - helt kort

Hvem kan ansøge / betingelser

Selvstændige kan søge sygedagpenge fra første fraværsdag, når fraværet skyldes Coronarelateret sygdom. Karantæne/selvisolation sidestilles med sygdom, og er dermed omfattet af ordningen. Hvis du har en rimelig grund til at mistænke du er smittet, og af den grund holder dig væk fra arbejdspladsen af hensyn til sig selv, eller faren for at smitte andre, sidestilles det med coronarelateret sygdom, og kan derfor også være omfattet af ordningen.

Hvad kan man søge om?

Der kan søges om sygedagpenge fra 1. fraværsdag. Ved andet sygdomsbetinget fravær, som ikke er Coronarelateret, kan der først søges sygedagpenge fra 14. fraværsdag.

For hvilken periode kan der ansøges?

Ordningen træder i kraft den 23. november 2021, og gælder frem til den 28. februar 2022.

Fra hvornår kan der ansøges ?

 Ansøgningsmuligheden er ikke åbnet og der afventes nærmere om ansøgningsprocessen. 

Q&A sygedagpengerefusion selvstændige [AFVENTER LOVGIVNING!]

Er der nogle frister jeg skal være opmærksom på?

Ja. Ansøgningen forventes at skulle indleveres senest tre uger efter første fraværsdag.

Hvornår kan jeg søge refusion?

Du kan søge refusion, hvis du selv er smittet eller hvis du er nødsaget til at gå i selvisolation efter myndighedernes vejledning som følge af, at du er nær kontakt. 

Hvornår er jeg "nær kontakt"?

Du er "nær kontakt", hvis du har været i nærheden af en smittet person i en af følgende perioder: 

  • Smittet person med symptomer: Fra 48 timer før personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at personens symptomer stoppede. 
  • Smittet person uden symptomer: Fra 48 timer før personen fik taget testen til 7 dage efter.

Hvis du har været tæt på en smittet person i en af de ovennævnte perioder, er du en nær kontakt, hvis du samtidig opfylder mindst et af følgende kriterier:

  • Du bor sammen med en smittet person.
  • Du har haft direkte fysisk kontakt (fx ved kram) med en smittet person, eller direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (fx blevet hostet eller nyst på af en smittet person eller har rørt ved personens brugte lommetørklæde eller mundbind m.v.).
  • Du har i mere end 15 minutter været tæt på en smittet person inden for 1 meter (fx ved samtale, ved middagsbordet, på arbejdspladsen mv.).

Hvad gør jeg, hvis en medarbejder er nær kontakt?

Hvis en medarbejder er nær kontakt, så er anbefalingerne som følger:

Hvis vedkommende er vaccineret eller tidligere smittet indenfor de seneste 12 måneder: Medarbejdere uden symptomer kan gå på arbejde, men bør lade sig PCR-teste på 4. og 6. dag efter nærkontakten.

Hvis vedkommende IKKE er vaccineret/tidligere smittet: Medarbejderen opfordres til at gå i selvisolation og lade sig PCR-teste på 4. hhv. 6. sygedag. 

VIGTIGT: Der er tale om anbefalinger, og en nær kontakt-medarbejder kan altså IKKE kræve at gå i selvisolation. Det er dig, som arbejdsgiver, der skal træffe valget om, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt. Hvis du sender medarbejderen hjem, så skal medarbejderen have sin sædvanlige løn.

Sådan gør du:

Sådan anmelder du fraværet, hvis du er selvstændig erhvervdrivende eller medarbejdende ægtefælle

Fraværet forventes at skulle anmeldes via papirblanket NR104C, som du finder på KL’s hjemmeside.

Fraværet skal anmeldes til kommunen senest 3 uger efter 1. fraværsdag. 

Vær opmærksom på, at der som følge af hjemsendte kommunale medarbejdere kan være længere sagsbehandlingstid af din sag.

Blanket til ansøgning om sygedagpengerefusion fra første fraværsdag

Klik her