Likviditetshjælpepakke

Likviditetshjælpepakke - helt kort

Hvem kan ansøge / betingelser

Alle virksomheder, der skal indbetale indeholdt AM-bidrag og A-Skat vil blive omfattet af de lempede regler.

Hvad kan man søge om?

Forlænget frist for indbetaling af AM-bidrag, A-Skat, B-Skat og moms.

For hvilken periode kan der ansøges?

Der skal ikke ansøges, men indberetning skal foretages som vanligt.

Fra hvornår kan der ansøges ?

Udsættelse af betaling fra april, maj og juni for AM-bidrag og A-Skat, samt B-Skat for april og maj

Q&A Likviditetshjælpepakke

Hvordan ved jeg, om min virksomhed bliver omfattet af de lempede regler?

Alle virksomheder, der skal indbetale indeholdt am-bidrag og A-skat vil blive omfattet af de lempede regler. De lempede regler på moms gælder indtil videre kun store virksomheder med omsætning på over 50 mio. kr. Det er ved at blive undersøgt, om betalingsvilkårene for moms for små og mellemstore virksomheder ligeledes kan lempes.

Offentlige myndigheder og institutioner er ikke omfattet af de lempede regler.

Skal jeg selv gøre noget aktivt?

Hvis din virksomhed er omfattet af de lempede regler, skal du være opmærksom på, hvornår betalingsfristerne bliver rykket til.

Du kan desuden aktivere din mulighed for på Skattekontoen at hæve din udbetalingsgrænse, så du kan have op til 200.000 kr. stående på Skattekontoen. Der arbejdes politisk på at hæve grænsen.

Formålet ved at hæve grænsen er, at virksomheden så vidt muligt undgår at få pengene retur, når den har penge stående på Skattekontoen.

Hvilke initiativer er der taget for små og mellemstore virksomheder?

Fristerne for betaling af am-bidrag og A-skat (betalingerne for april, maj og juni) bliver midlertidigt forlænget med fire måneder. Forlængelsen af fristerne gælder kun betalingen, ikke indberetningen til eIndkomst. Det gælder for alle virksomheder.

Lempelserne for moms gælder i første omgang for store virksomheder.

Hvordan ændres betalingsfristen for am-bidrag og A-skat for små og mellemstore virksomheder?

Betalingsfristen 11. maj rykkes til 10. september

Betalingsfristen 10. juni rykkes til 12. oktober

Betalingsfristen 10. juli rykkes til 10. november.

Indberetningsfristerne ændres ikke.

Bliver der også ændret på moms-betalingsfristen for små og mellemstore virksomheder?

Skatteministeriet er ved at undersøge, om betalingsvilkårene for moms for små og mellemstore virksomheder kan lempes.

Hvilke initiativer er der taget for store virksomheder?

Fristerne for betaling af am-bidrag, A-skat og moms bliver midlertidigt forlænget.

Hvordan ændres betalingsfristen for am-bidrag og A-skat for store virksomheder?

Betalingsfristen 30. april rykkes til 31. august

Betalingsfristen 29. maj rykkes til 30. september

Betalingsfristen 30. juni rykkes til 30. oktober.

Indberetningsfristerne ændres ikke.

Hvordan ændres indberetnings- og betalingsfristen for moms for store virksomheder?

Fristen 27. april rykkes til 25. maj

Fristen 25. maj rykkes til 25. juni

Fristen 25. juni rykkes til 27. juli.

Hvorfor bliver fristen for moms kun rykket 30 dage?

Det er det maksimale, vi kan rykke betalingsfristen med inden for EU-reglerne.

Hvad skal man gøre, hvis et selskab oplever en faldende indtjening?

Selskaberne skal 20. marts indbetale 1. ordinær acontoskat for 2020.

Hvis et selskab forventer, at indkomstforholdene i 2020 vil afvige væsentligt fra, hvad der er lagt til grund for den ordinære acontoskat, kan selskabet selv nedsætte betalingen via TastSelv Erhverv > Selskaber > Acontoskat.

Hvis der er indberettet frivillig acontoskat til 1. rate, skal selskabet kontakte os.

Hvornår bliver initiativerne vedtaget?

Lovforslaget er fremsat og 1. behandlet den 13. marts. Det 2. og 3. behandles allerede den 17. marts (hasteproces).

Hvor kan jeg holde mig opdateret?

Vi opdaterer løbende denne side med information (skat.dk/corona).

Hvor kan jeg læse mere om, hvad min virksomhed i øvrigt skal være opmærksom på?

På virksomhedsguiden.dk kan du læse mere om, hvilke forholdsregler du kan tage i virksomheden.

Hvad gør jeg, hvis jeg får en automatisk påmindelse om en af de oprindelige frister?

Får du en påmindelse til en af de oprindelige frister, beder vi dig se bort fra den. Du skal i stedet holde dig orienteret på skat.dk, hvor fristerne vil blive opdateret. Du kan også holde dig opdateret her på siden (skat.dk/corona).

Hvad med dag-til-dag-renter på Skattekontoen, når jeg indbetaler efter de udskudte frister?

Der løber ikke renter på, da vi flytter betalingsfristen. Du kan holde dig orienteret på skat.dk, hvor fristerne vil blive opdateret. Du kan også holde dig opdateret her på siden (skat.dk/corona).

Jeg afregner moms månedsvis som kreditbegrænset. Gælder udskydelsen af betalingsfristen også for mig?

Nej. Du skal betale moms til samme frister, som du plejer.