Personale

Ledelse

Erik S. Rasmussens billede
Erik S. Rasmussen
Direktør / advokat (L)
40414399
 • Ansvarlig for den daglige drift i brancheforeningen Dansk Bilbrancheråd og DBR Arbejdsgiverforening.
 • Interne forsikringer

Administration

Per Borroe Nielsens billede
Per Borroe Nielsen
Administrationschef
88772265, 40640510
 • Ansvarlig for den daglige administration
 • NemID
 • Digitale servicebøger
 • Autotaks / Forsi.dk
Marianne Engquists billede
Marianne Engquist
Kontorassistent
88772260, 41948160
 • Tiarmet blæksprutte
 • Forsendelser
 • Lærlingforsikring / oprettelse
 • Netbankforsikring
 • Fakturering
 • Telefonpasning
Christina Birkmose-Andersens billede
Christina Birkmose-Andersen
Bogholder
88772261, 41948159

Bogholderi for:

 • Dansk Bilbrancheråd
 • DBR Arbejdsgiverforening

Juridisk afdeling

Johanne Berner Hansens billede
Johanne Berner Hansen
Juridisk chef / advokat (L)
88772264, 22415103
 • Juridisk hotline
 • Gratis advokatbistand til alle typer af sager, der vedrører almindelig drift af autoværksteder
 • Retssagsbehandling
 • Rådgivning i forbindelse med sager i Ankenævn for Biler.
 • Lærlinge
Lars Ellegaards billede
Lars Ellegaard
Juridisk konsulent / advokat
88772268, 20451633
 • Juridisk hotline
 • Gratis advokatbistand til alle typer af sager, der vedrører almindelig drift af autoværksteder
 • Retssagsbehandling
 • Dommer i Ankenævn for biler
 • Rådgivning vedrørende afgifter

Jesper Juhlins billede
Jesper Juhlin
Juridisk konsulent / advokat
88772269, 22924399
 • Juridisk hotline
 • Tvister om køb, salg og reparation af bil
 • Afgifter
 • Personale- og ansættelsesret
 • Tvister forbundet med inkasso
 • Retsagsbehandling

Kommunikation

Klaus Krabbes billede
Klaus Krabbe
Kommunikationschef
40184884
 • Nyhedsbreve
 • Artikler, pressemeddelelser og kommunikationsrådgivning
 • Nyheder på medlemshjemmesider og egen side dbr.dk
 • Indlæg på Facebook, Twitter og LinkedIn
 • Sidder i bladudvalget for magasinet Autobranchen

Konsulenter

Rene Eriksens billede
Rene Eriksen
Kørende konsulent
40465561
 • Kørende konsulent
 • Opsøge nye medlemmer
 • Arbejdsmiljø
 • "Brandslukning"
 • Værkstedsindretning
 • Individuel rådgivning
 • Mekanisk svigt
 • Forsikringer
Pia Egeskovs billede
Pia Egeskov
Kørende konsulent
40640511
 • Kørende konsulent
 • Opsøge nye medlemmer
 • Arbejdsmiljø
Finn Larsens billede
Finn Larsen
Teknisk konsulent
51309369
 • Telefonisk hotline
 • Autotaks/Forsi hotline
 • Kursusafvikling karrosseri og autotaks
 •