Selvanmelderordningen for eksportbiler bliver aflivet

Politikerne har nu truffet den frygtede konsekvens af den seneste tids afgiftsballade omkring eksportkøretøjer.

Balladen startede, helt rimeligt, i kølvandet på DR Kontants udsendelse om voldsomt overvurderede værdiansættelser af gamle udrangerede biler i forbindelse med eksport. Balladen fortsatte herefter med rigsrevisionens sønderlemmende kritik at SKAT's årelange ageren, og kulminerer nu desværre med, at politikerne, imod branchens ønsker, har taget den ultimative konsekvens og besluttet, at ordningen helt skal afskaffes.

Fælder en hel branche

Ifølge Dansk Bilbrancheråds direktør, Erik Rasmussen, er der tale om et alt, alt for hårdt og uproportionalt indgreb, hvor man fælder en hel branche, for at få ram på den delmængde, der udgør de brodne kar.

- Branchen som helhed har ageret yderst ansvarligt i denne sag. Politikerne er forsøgt råbt op i årevis, og da ulven endelig kom, stillede vi beredvilligt med ideer til et stramningskatalog. I øvrigt i fælles front med branchens øvrige aktører, siger Erik Rasmussen, og fortsætter:

- Det havde været hensigtsmæssigt, hvis politikerne i første omgang havde forsøgt sig med mindre indgribende midler. Helt oplagt selvfølgelig et væsentligt øget kontroltryk, men også strengere krav for opnåelse af tilladelse, uddannelseskrav for selvanmeldere, højere garantistillelse, hurtigere fratagelse af tilladelse, reducerede kreditmuligheder i den første periode som registreret selvanmelder eller nogen af de mange andre forslag, som branchen i enighed fremsatte”.

Afskaffes i 2020

Ordningen forventes endeligt afskaffet i løbet af 2020, når den nye semi-automatiske værdifastsættelse efter planen skal være køreklar.

Dansk Bilbrancheråd følger naturligvis situationen og orienterer løbende i nyhedsbreve.

Kommentarer

Tak for info. Hold øjne på saget og forsæt med de gode råd til Politikerne og skat. :).