Nyt fra SMVdanmark - Selvstændige kan ikke altid tage barsel

SMVdanmark har kæmpet for bedre barselsrettigheder til selvstændige. Barselsfonden for selvstændige var vores idé. Så vi er på ingen måde imod, at selvstændige kan og vil tage barsel. Men der skal være fleksibilitet.

Selvstændige kan ikke altid tage barsel

Folketinget skal snart afgøre, hvordan vi indfører øremærket barselsorlov i Danmark. Øremærket vil sige, at hvis fx faren ikke holder barslen, så kan han ikke overføre den til moren, og så går den tabt.

Ifølge EU skal mindst ni uger være øremærkede, og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og fagbevægelsen (FH) har foreslået 11 uger.

Men i hverken EU’s lovgivning eller i forslaget fra DA og FH er de selvstændige nævnt. Her er det kun lønmodtagerne, der bliver omfattet. Derfor arbejder vi nu for at overbevise politikerne om, at de selvstændige bliver friholdt fra øremærkningen og selv kan vælge, hvem der skal afholde barslen.

For i virkelighedens verden kan det være rigtigt svært for en selvstændig at forlade sin virksomhed i op til 11 uger. Kunder og samarbejdspartnere står næppe bare og venter. Så det økonomiske tab for den selvstændige vil være langt større end den tid, der bliver brugt på barslen. Hvis fx kundepleje og markedsføring stopper, vil der gå lang tid fra efter den selvstændige er tilbage, til virksomheden kører 100 pct. igen. Den selvstændige er – for nu at blive lidt højtidelig – virksomhedens bankende hjerte, og det er svært at få en vikar for.

SMVdanmark har kæmpet for bedre barselsrettigheder til selvstændige. Barselsfonden for selvstændige var vores idé. Så vi er på ingen måde imod, at selvstændige kan og vil tage barsel. Men der skal være fleksibilitet. Og i mange tilfælde risikerer familier, hvor begge eller den ene part er selvstændig, i realiteten at miste op til 11 ugers barsel, hvis den bliver øremærket. Det er ikke rimeligt, og vi arbejder for, at det ikke sker.