Møde med Skatteministeren

I mandags var Dansk Bilbrancheråd, tillige med en række andre større brancheorganisationer, kaldt til møde med skatteminister Jeppe Bruus.

Fra Dansk Bilbrancheråd deltog direktør Erik Rasmussen i mødet. 

Årsagen til mødet var den omstændighed, at medierne den seneste tid igen har bragt historier om uregelmæssigheder og i flere tilfælde egentlig snyd i leasingbranchen. Det er blandt andet sket i DR’s udsendelse ”Pengejægerne”.

Ministeren bad derfor branchen om ”input” til, hvordan snyd og fifleri i leasingbranchen kan bringes til ophør.

Flere deltagere plæderede kraftigt for en certificeringsordning for leasingselskaber på lige fod med El-installatører m.fl., således det bliver sværere at blive leasingudbyder/selvanmelder, og der via en sådan ordning kan stilles skrappere krav og vilkår.

I Dansk Bilbrancheråd præsenterede vi følgende forslag for ministeren, som han tog vel imod;

  • En general opstramning af lovgivningen – opstramningen i 2017 har tilsyneladende ikke været tilstrækkelig.
  • Manuel behandling af genberegninger i de tilfælde, hvor leasinggiver efter endt leasingperiode anmoder om genberegning af den betalte afgift - lidt som vi kender fra eksport-området.
  • Øget kontrol-tryk, i dag er der kun tale om kontrol af 2 % af leasingaftalerne – det bør fremover være minimum 10 %.

Alt sammen for at skabe en lige og fair konkurrence i branchen inden for bilhandel i alle dens afskygninger. I dag fornemmes det sådan, at den der tør gå længst ud på den tynde is, løber med handlen...

I øvrigt oplyste ministeren afslutningsvis, at han lige nu sidder og kigger på, hvorvidt der skal ske ændringer i beskatningen af hybridbiler. Så den sag er ikke ”død” endnu.

Henvendelse

Yderligere spørgsmål eller kommentarer, så kontakt direktør Erik S. Rasmussen på esr@dbr.dk eller telefon 43996633.