Inflationspakke udskyder A-skat og AM-bidrag

Regeringen har sammen med en række partier indgået en aftale om en inflationspakke, der skal hjælpe både borgere og virksomheder igennem likviditetsudfordringer pga. inflationen. For virksomheder er det især relevant, at fristerne for betaling af A-skat og AM-bidrag i 2023.

Det fremgår af aftaleteksten - der skal følges op af relevante lovændringer - at alle danske virksomheder får udskudt deres frister for betaling af A-skat og AM-bidrag i 2023. Udskydelsen bliver på hhv. 3,5 måned og 6 måneder. 

I praksis betyder det, at A-skat og AM-bidrag, der normalt ville forfalde til betaling i juli 2023, først skal betales i oktober/november måned. A-skat og AM-bidrag, der normalt ville forfalde i august 2023, skal første tilbagebetales i februar 2024. 

Derudover indeholder aftalen en række initiativer, der er målrettet borgerne, herunder ekstraordinær check til ældre, borgere med høje medicinudgifter m.v. 

Der er samlet afsat 2,4 mia. kroner til inflationspakken. 

Den samlede aftalepakke om inflationshjælp kan ses her

Dansk Bilbrancheråd ser frem til at nærstudere de lovforslag, der udspringer af aftalen, og orienterer nærmere herom, når der er nyt.

Henvendelse

Har du spørgsmål eller kommentarer, da kontakt juridisk chef Johanne Berner på tlf. 22415103 eller mail jbh@dbr.dk.