Har man som kunde krav på kulance?

Kulance er en ydelse som i nogle tilfælde gives af et værksted, en forhandler eller en importør. Typisk når en fabriksgaranti eller en reklamationsret er udløbet.

- Når der tilbydes kulance, er det ofte, når der er tale om en lidt større eller dyrere fejl, som ville have været dækket, hvis der fortsat var garanti på bilen, eller hvis fejlen på en eller anden måde er usædvanlig, siger Lars Ellegaard, advokat hos Dansk Bilbrancheråd.

Kulance gør man "sig fortjent til"

Kulance er ikke noget, man som kunde har et juridisk krav på. Man kan som kunde ikke kræve at få kulance, fordi andre måske har fået kulance. Kulance er snarere noget "man gør sig fortjent til."

Kulance tilbydes typisk af fabrikanten, importøren eller forhandleren, hvis man "har opført sig ordentligt", hvilket med deres øjne betyder, at man har fået udført service på mærkeværkstedet og typisk hos den forhandler, hvor bilen også er købt. Kulance kræver typisk også, at service er udført med de korrekte intervaller og i nogle tilfælde endda inden for nogle meget snævre marginer både med hensyn til tidspunkt og kilometertal. Det ses bl.a. i forbindelse med sager om for stort olieforbrug på visse mærker.

Blandt andet Peugeots 1,2-motor

I visse af disse sager har FDM indgået generelle kulanceaftaler med importørerne omkring specifikke bilmodeller. Det gælder blandt andet Peugeots 1,2-motor på grund af olieforbrug og visse VAG-modeller med udtalte kæde-problemer.

- I de tilfælde kan man til en vis grad sige, at der kan støttes ret på kulanceaftalerne, dog forudsat at betingelserne i aftalerne er opfyldt, og de kan som nævnt være meget snævre, siger Lars Ellegaard.

Kulancegiver bestemmer selv

Kulancebestemmelser er noget, som kulancegiver selv fastsætter, og det vil ofte være meget individuelt bestemt. Der er set eksempler på, at der kan være forskel i kulancen for to kunder, hvor begge har overholdt service hos forhandleren, men hvor den ene måske har handlet der flere gange eller på anden måde har længerevarende kundemæssige relationer.

- Det er med andre ord helt op til forhandler og importør, hvem de vil give kulance til og hvornår, konstaterer Lars Ellegaard.

Når der udføres service på et frit værksted, betyder det også, at en eventuel kulancemulighed typisk forsvinder. Man kan så som frit værksted bl.a. argumentere med at kulance jo netop ikke er noget kunden har krav på, og at det overhovedet ikke er sikkert, at man nogensinde vil få del i en eventuel kulance, netop fordi importør og forhandler selv fastsætter kriterierne for en eventuel kulance.

Til den trofaste kunde

Kulance kan dog også tilbydes af et frit værksted til den trofaste kunde – og har i så fald ikke nødvendigvis noget at gøre med det oprindelige køb af bilen – men i det tilfælde er det helt uafhængigt af importøren og noget værkstedet selv beslutter.

Det helt overordnede budskab er dog, at kulance som hovedregel ikke er noget, man har et juridisk krav på.