Facebook samler besøgendes oplysninger

Rundt omkring i Europa har de nationale datatilsyn og domstole travlt.

Af betydning for os her i Danmark er især en afgørelse om Facebook fra EU-domstolen og en afgørelse fra det franske datatilsyn.

Facebooks 'like'-knap

De fleste virksomheder, der har en hjemmeside og en tilknyttet Facebook-side, har en såkaldt ”like”-knap (”synes godt om”), hvor kunderne/de besøgende opfordres til at 'like' virksomheden. Det kommer næppe bag på nogen, at en opfordring til at like en side er markedsføringsmæssigt relevant.

EU-domstolen har afsagt dom i en sag, om en tysk webshop, der havde en integreret like-knap på sin hjemmeside for derigennem at give besøgende mulighed for også at like webshoppens Facebook-side. Den blotte tilstedeværelse af knappen på hjemmesiden gjorde imidlertid, at Facebook opsamlede de besøgendes oplysninger, herunder IP-adresser, uanset om den besøgende i øvrigt trykkede på like-knappen. Opsamlingen fra Facebook skete i øvrigt uden, at den besøgende overhovedet blev gjort opmærksom på dette.

Shoppen blev stævnet

EU-domstolen kom frem til, at når webshoppen selv havde installeret like-knappen på sin hjemmeside, så var shoppen fælles dataansvarlig med Facebook. Med andre ord: Facebook ville ikke have haft mulighed for at indsamle data fra de besøgende, hvis webshoppen ikke havde haft like-knappen installeret. Det blev også tillagt vægt, at det var i webshoppens egen interesse at have knappen på siden, fordi den dermed blev mere synlig på Facebook.

Rettigheder og formål

Derudover fastslog domstolen, at hvis webshoppen ville fastholde knappen på baggrund af et samtykke, så var det webshoppens forpligtelse at indhente samtykke til såvel indsamlingen af data som videregivelse af disse til Facebook.

Under alle omstændigheder skulle den besøgende orienteres om sine rettigheder, formålet med indsamlingen og hvornår oplysningerne ville blive slettet.

Afventer Datatilsynet

Afgørelsen vil få betydning for masser af virksomheder over hele EU. Vi må gå ud fra, at Facebook kommer med en udtalelse om sagen, ligesom der formentlig også vil komme et udspil fra Facebook til håndtering af problemstillingen. Tilsvarende afventer vi Datatilsynets kommentarer.

Indtil videre bør virksomheder derfor først og fremmest finde ud af, om de har en like-knap på deres hjemmeside og derefter tage stilling til, om den er afgørende nødvendig i deres markedsføring. Er den det, så skal den besøgende tydeligt gøres opmærksom på (eventuelt i et pop-up-vindue), at der indsamles data, herunder til Facebook, allerede ved første besøg på hjemmesiden.