Jobs

  • Administrationsansvarlig

    10/5 2022

    Vil du være synlig i Dansk Bilbrancheråds sekretariat og holde styr på den daglige administration og teknik?

    Så er det dig vi i Dansk Bilbrancheråd har brug for som ny administrationsansvarlig.