Dansk Bilbrancheråd organisation

Dansk Bilbrancheråd består 2.000 medlemmer, som er opdelt i 33 lokalforeninger fordelt over hele Danmark. Hver lokalforening afholder årligt en generalforsamling og vælger medlemmer til  lokalforeningsbestyrelsen.

Hvert år samles alle lokalforeninger og afholder Dansk Bilbrancheråds repræsentantskabsmøde. Her stemmer lokalforeningerne på de opstillede kandidater til hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen - som består af 9 medlemmer - lægger ud fra dette mandat retningslinier for den politiske holdning og retningslinier for den daglige ledelse af Dansk Bilbrancheråds sekretariat, som varetages af foreningens direktør.

Sekretariatet består af:

  • Direktør / advokat
  • Administrationschef
  • Økonomichef
  • Kommunikationschef
  • 4 advokater 
  • Teknisk konsulent
  • Bogholder
  • To kørende konsulenter
  • En kontorassistent.
  • En lærlingekonsulent