Webinar: De nye barselsregler 2022

Barselsreglerne der trådte i kraft for børn født 2. august 2022 eller senere bliver her forklaret af Dansk Bilbrancheråds personalejuridiske konsulent Mille Vollmer.

Optagelserne er et webinar afholdt d. 8. september 2022 udelukkende for medlemmer af Dansk Bilbrancheråd.

På webinaret blev gennemgået

  • barselsorlov (for mor)
  • fædreorlov (for far)
  • forældreorlov - med fokus på fraværsretten og den nye, øremærkede orlov
  • selvstændiges rettigheder
  • arbejdsgivers betalingspligt og refusion samt
  • de nyeste regler om omsorgsorlov.

Mille tog udgangspunkt i eksempler - med og uden overenskomst.

Hvis du vil læse mere om reglerne, så findes de også på intranettet: De nye barselsregler.