Se nye retningslinjer for genåbning her

Bemærk dette billede er ikke det annoncerede værksted.

Regeringens og Erhvervslivets coronaenhed har på et møde i går torsdag den 14. maj godkendt nye retningslinjer for forsvarlig indretning af restauranter og cafeer. Herudover er alle de øvrige retningslinjer opdateret, herunder de retningslinjer, der er relevante for autobranchen. Se vedhæftede.

Sket en opblødning
Generelt set er der sket en opblødning af retningslinjerne.  Den største gennemgående ændring er, at hvor der tidligere har stået, at der skal være 2 meter imellem medarbejdere, står der nu, at der skal være 1 meter – medmindre der er særlig fare for dråbesmitte. Der er også ændret regler vedrørende kantinedrift  og buffeter.

Herudover er der en række steder ændret fra skal til bør. Der er stadig stor fokus på at vaske hænder, spritte hænder af og en høj rengøringsstandard.